Vliv canisterapie na kombinované postižení

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv canisterapie na kombinované postižení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Srnec, Petr
dc.contributor.author Plisková, Kateřina
dc.date.accessioned 2010-07-16T14:19:37Z
dc.date.available 2010-07-16T14:19:37Z
dc.date.issued 2008-05-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5745
dc.description.abstract Práce pojednává o canisterapii jako o jedné z terapií využívané ve speciálně pedagogické péči. Canisterapie je terapie využívající pozitivní působení psa na zdraví člověka. Působí příznivě jak na zdravotní stav člověka, tak i na jeho psychický stav. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, každá část obsahuje několik kapitol. V teoretické části je popsána historie a vznik canisterapie, oblasti, ve kterých se canisterapie využívá. Dále se v práci věnuji typům canisterapie, jejím metodám a formám použití. Jaké má účinky na rozvoj pohybové, rozumové i citové stránky u klientů s různým typem postižení. Poukazuji na výběr správného psa, jeho výcvik a canisterapeutické zkoušky. V praktické části jsou uvedeny jednotlivé kazuistiky klientů, kteří se pravidelně účastní canisterapie. Výsledkem je shrnutí účinků canisterapie u jednotlivých klientů. Cílem práce je shrnutí dostupných informací o canisterapii a sledování jejího působení v různých oblastech schopností a dovedností na klienty s kombinovaným postižením. cs
dc.format 72 s., 5 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1671074 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Pes cs
dc.subject psovod cs
dc.subject canisterapeutický tým cs
dc.subject motivace cs
dc.subject hrubá motorika cs
dc.subject jemná motorika cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject Dog en
dc.subject dog handler en
dc.subject canistherapeutic team en
dc.subject motivation en
dc.subject coarse motor activity en
dc.subject fine motor activity en
dc.subject communication en
dc.title Vliv canisterapie na kombinované postižení cs
dc.title.alternative Canistherapy the combined impact of disability en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Celá, Jarmila
dc.date.accepted 2008-06-23
dc.description.abstract-translated Graduation theses deals with the canistherapy as one of the therapies used in special educational care. Canistherapy is therapy benefiting from positive action dog on human health. It has benefitial effect on both the state of health of human, as well as his mental state. The work is divided into theoretical and practical part, each section contains several chapters. In the theoretical part is described the history and emergence of canistherapy, areas in which canistherapy is used. Next the work deals about the types of canistherapy, its methods and forms. What are the effects on the development of movement and emotional sites of clients with different types of disability. I point out how to select right dog, its training and canistherapy tests. In the practical part are given individual case histories of clients, who regularly participate in canistherapy. The result is a summary of the effects of canistherapy for individual clients. The aim of my graduation theses is to summarize all available information about canistherapy and follow up its incidence in various areas of abilities and skills on clients with combined disablement. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 8332
dc.date.assigned 2008-01-23
utb.result.grade C
local.subject canisterapie cs
local.subject canistherapy en


Files in this item

Files Size Format View
plisková_2008_bp.pdf 1.593Mb PDF View/Open
plisková_2008_vp.pdf 181.9Kb PDF View/Open
plisková_2008_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account