Protialkoholová prevence na ZŠ

DSpace Repository

Language: English čeština 

Protialkoholová prevence na ZŠ

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sýkora, František
dc.contributor.author Uher, Antonín
dc.date.accessioned 2010-07-16T14:19:47Z
dc.date.available 2010-07-16T14:19:47Z
dc.date.issued 2008-03-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5746
dc.description.abstract Tato diplomová práce pojednává o vzniku a vývoji závislosti na alkoholu obecně. Dále se zabývá příčinami vzniku závislosti na alkoholu u mládeže, současnými obecnými způsoby primární prevence a její aplikací na základní škole. Práce obsahuje aktuální informace o konzumaci alkoholu žáky základní školy a přístupy společnosti k této problematice. Cílem diplomové práce je popsat obraz protialkoholové prevence na základní škole. cs
dc.format 89 s. cs
dc.format.extent 537731 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Alkohol cs
dc.subject alkoholismus cs
dc.subject účinky alkoholu cs
dc.subject společnost cs
dc.subject prevence cs
dc.subject děti cs
dc.subject mládež cs
dc.subject rodina cs
dc.subject základní škola cs
dc.subject Alcohol en
dc.subject alcoholism en
dc.subject effects of alcohol en
dc.subject society en
dc.subject prevention en
dc.subject children en
dc.subject youth en
dc.subject family en
dc.subject primary school en
dc.title Protialkoholová prevence na ZŠ cs
dc.title.alternative Anti-alcohol prevention in the primary school en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Fejová, Ludmila
dc.date.accepted 2008-05-15
dc.description.abstract-translated This thesis speaks about the formation and development of alcohol dependency in general. It also watches the causes of alcohol dependence of youth, recent general manners of primary prevention and their application in primary school. This thesis contains actual information of alcohol consumption by students of primary school and society approach towards this problem. Aim of diploma thesis is to describe the view of alcohol prevention in primary school. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009102
dc.date.assigned 2006-11-30
utb.result.grade B
local.subject pití alkoholu cs
local.subject žáci cs
local.subject děti cs
local.subject drinking of alcoholic beverages en
local.subject learners en
local.subject children en


Files in this item

Files Size Format View
uher_2008_dp.pdfBlocked 525.1Kb PDF View/Open
uher_2008_vp.doc 51.22Kb Microsoft Word View/Open
uher_2008_op.doc 53.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account