Podporované zaměstnávání jako forma integrace znevýhodněných osob do společnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Podporované zaměstnávání jako forma integrace znevýhodněných osob do společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Švecová, Miriam
dc.contributor.author Neumanová, Vendula
dc.date.accessioned 2010-07-16T14:38:29Z
dc.date.available 2010-07-16T14:38:29Z
dc.date.issued 2008-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5768
dc.description.abstract Teoretická část bakalářské práce je orientována na problematiku podporovaného zaměstnávání. Věnuje se pojmu podporovaného zaměstnávání, popisuje jednotlivé fáze této služby a charakterizuje činnost agentur podporovaného zaměstnávání. Praktická část zjišťuje strukturu uživatelů a přínos podporovaného zaměstnávání ve Zlínském kraji. cs
dc.format 66 s., 8 s. příloh. cs
dc.format.extent 1487419 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject podporované zaměstnávání cs
dc.subject agentura podporovaného zaměstnávání cs
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject dlouhodobá nezaměstnanost cs
dc.subject osoby se zdravotním znevýhodněním cs
dc.subject osoby s mentálním postižením cs
dc.subject osoby s duševním onemocněním cs
dc.subject osoby sociálně vyloučené cs
dc.subject supported employment en
dc.subject supported employment agency en
dc.subject unemployment en
dc.subject long term unemployment en
dc.subject persons with disorders en
dc.subject mentally affected persons en
dc.subject dissordered persons en
dc.subject socially excepted persons en
dc.title Podporované zaměstnávání jako forma integrace znevýhodněných osob do společnosti cs
dc.title.alternative The supported employment as a form of integration of the disadvantaged persons in society en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Chudý, Štefan
dc.date.accepted 2008-06-16
dc.description.abstract-translated Theoretic part of the bachelor theseis id directed on problems of the supported employment. Dwells on the describtion of the conception of the supported employment, describes particular periods of this service and characterize activities of the supporet employement agencies. Practical part probes the structure of the users and the contribution of the supported employment in Zlin Region. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 8283
dc.date.assigned 2008-01-23
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
neumanová_2008_bp.pdf 1.418Mb PDF View/Open
neumanová_2008_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open
neumanová_2008_op.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account