Nestátní organizace v systému vzdělávací politiky ČR

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Nestátní organizace v systému vzdělávací politiky ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Ivo
dc.contributor.author Pařízková, Lucie
dc.date.accessioned 2010-07-16T14:43:38Z
dc.date.available 2010-07-16T14:43:38Z
dc.date.issued 2007-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5778
dc.description.abstract Bakalářská práce s názvem Nestatní organizace v systému vzdělávací politiky ČR je koncipována následovně: Práce je prakticky rozdělena na dvě části. První část je teoretická a druhá praktická. V první části rozdělené na tři kapitoly se zaměřuji na tyto témata: Obecná charakteristika nestátních organizací v systému vzdělávací politiky ČR, vymezení pojmů: nestátní organizace - vzdělávání. Druhým tématem je samotná analýza témata bakalářské práce Nestátní organizace v systému vzdělávací politiky ČR. Organizace zabývající se vzděláváním. Financování nestátních organizací.Kvalita vzdělávacích programů nestátních organizací. Ve třetí kapitole se poté zabývám samotnou legislativou upravující oblasti vzdělávání Druhá část je analytická. V ní představuji konkrétní nestátní subjekt zabývající se vzděláváním a celou práci doplňuji kapitolou Anketa mezi zástupci neziskového sektoru. cs
dc.format 40 s. cs
dc.format.extent 558606 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject nestátní organizace cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject financování nestátních organizací cs
dc.subject kvalita vzdělávacích programů nestátních organizací cs
dc.subject legislativa upravující oblasti vzdělávání cs
dc.subject vysoké školy cs
dc.subject Nonstate organization en
dc.subject education en
dc.subject financing of nonstate organizations en
dc.subject quality of nonstate education programs en
dc.subject legislature of education en
dc.subject Universities en
dc.title Nestátní organizace v systému vzdělávací politiky ČR cs
dc.title.alternative Nonstate organisations in Czech education policy system en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Řehoř, Antonín
dc.date.accepted 2008-01-29
dc.description.abstract-translated Bachelor work nonstate organisations in Czech education policy system is drawn subseguently: In two parts. First on is teoretical a second one practical. In first part are three chapters set on these themes: General characterization of nonstate organizations in system of czech education policy, delimitation of definitions: nonstate organization - education. Second theme is the mere fact of bachalor work Nonstate organizations in czech ducation policy system. Organizations agglomerated in education. Financing of nonstate organizations. Quality of nonstate education programs. In third chapter is doctoring legislature of education mentioned. Second part is analytic. In this part are introduced concrete nonstate organizations which are figurating in education. Work is completed with chapter enquiry, where are presented views from representatives of nonprofit sector. In two parts. First parts is teoretical and second practical. First part is to three chapters with following themes. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006845
dc.date.assigned 2006-04-30
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
pařízková_2008_bp.pdf 545.5Kb PDF View/Open
pařízková_2008_vp.doc 70.18Kb Microsoft Word View/Open
pařízková_2008_op.doc 95.19Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account