Postoje uživatelů a pracovníků k dobrovolnické službě

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Postoje uživatelů a pracovníků k dobrovolnické službě

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Postoje uživatelů a pracovníků k dobrovolnické službě
Autor: Sobková, Emilie
Vedoucí: Vávrová, Soňa
Abstrakt: V diplomové práci jsou předloženy základní informace o dobrovolnictví a jeho zákonné úpravě. Je zde popsána spolupráce rezidenčního sociálního zařízení s organizací Maltézské pomoci a činnost dobrovolníků od přípravy organizace na jejich vstup až po ukončení spo-lupráce. Konkrétně se zaměřuje na dobrovolnickou činnost v Domově pro osoby se zdra-votním postižením ve Starém Městě. Cílem této práce bylo zjistit postoje uživatelů a pra-covníků Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Starém Městě k dobrovolnické službě. Metodou komparativní analýzy jsou zde porovnány postoje pracovníků k dobrovolnictví ve vztahu k odpracovaným letem v sociálních zařízeních a rovněž k nejvyššímu stupni dosaženého vzdělání.
URI: http://hdl.handle.net/10563/5792
Datum: 2008-05-30
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav pedagogických věd
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: D 7789


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
sobková_2008_dp.pdf 1.295Mb PDF Zobrazit/otevřít
sobková_2008_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
sobková_2008_op.doc 50Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet