Sociálně-právní ochrana dětí v minulosti a současnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociálně-právní ochrana dětí v minulosti a současnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bůžek, Antonín
dc.contributor.author Prajková, Kristýna
dc.date.accessioned 2010-07-16T14:51:44Z
dc.date.available 2010-07-16T14:51:44Z
dc.date.issued 2008-05-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5796
dc.description.abstract Tématem této práce je historie sociálně-právní ochrany dětí. Zabývá se vývojem ochrany dětí od starověku až po dnešní dobu. Popisuje také dnešní podobu sociálně právní ochrany, jaká práva dětí jsou uzákoněny v Ústavě České republiky. Dále pak jaké jsou orgány sociálně právní ochrany dětí, kdo pečoval o děti a jejich práva v minulých dobách. Tato práce se snaží o pohled na vývoj sociálně právní ochraně dětí a jejích dřívějších podob. cs
dc.format 58 s. cs
dc.format.extent 2627433 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Klíčová slova: sociálně-právní ochrana cs
dc.subject děti cs
dc.subject mládež cs
dc.subject právo cs
dc.subject péče a náhradní výchova cs
dc.subject Keywords: social-legal protection en
dc.subject children en
dc.subject young people en
dc.subject right en
dc.subject child welfare en
dc.subject reserve upbringing en
dc.title Sociálně-právní ochrana dětí v minulosti a současnosti cs
dc.title.alternative Social legal protection of children in the past and present en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Masariková, Anna
dc.date.accepted 2008-06-17
dc.description.abstract-translated The subject of the Thesis is "The History of Social-Legal Protection of Children". It deals with the delopment of child protection from ancient times till present. It also describes today's form of social-legal protection, children's rights regularized by the Constitution of the Czech Republic. Further, it lists the child social-legal protection authorities and who took care of child rights in the past. The Thesis goes through the historical devel-opment of social-legal protection of children and its earlier forms. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 7885
dc.date.assigned 2008-01-07
utb.result.grade B
local.subject sociálně-právní ochrana dětí cs
local.subject social-law children protection en


Files in this item

Files Size Format View
prajková_2008_bp.pdf 2.505Mb PDF View/Open
prajková_2008_vp.doc 48Kb Microsoft Word View/Open
prajková_2008_op.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account