Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Baroň, Pavel
dc.contributor.author Solařová, Eva
dc.date.accessioned 2010-07-16T14:53:46Z
dc.date.available 2010-07-16T14:53:46Z
dc.date.issued 2008-04-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5804
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá u všech druhů marketingové komunikace aplikovaných v uvedené firmě. První skupinu tvoří reklama a její použití přes různé typy médií. Druhou skupinu tvoří různé varianty podpory prodeje. Dále je analyzováno využívání přímého marketingu a public relation. Velký díl pozornosti je věnován osobnímu prodeji. V další části práce je posouzeno využití produktů marketingové komunikace. Zejména je navrženo rozložení produktové skladby. Následným cílem je optimalizace vynaložených nákladů na vhodnou formu marketingové komunikace. cs
dc.format 66 s., 2 s. příloh cs
dc.format.extent 856857 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject reklama cs
dc.subject média cs
dc.subject podpora prodeje cs
dc.subject přímý marketing cs
dc.subject public relation cs
dc.subject marketing communication en
dc.subject advertising en
dc.subject media en
dc.subject sales promotions en
dc.subject direct marketing en
dc.subject public relation en
dc.title Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. cs
dc.title.alternative The communication effect research of promotion of the company GOTECH p.l.c. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kubíčková, Miloslava
dc.date.accepted 2008-05-27
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis discusses the analysis of marketing communication of the company GOTECH. The analysis is conducted in all types of marketing communication applied in the presented company. The first group is composed by advertising and its using through various types of media. The second one consists of various types of sales promotion. Next, using of direct marketing and public relations are analyzed. The large part of attention is payed to personal selling. Another part of this Bachelor thesis proposes an utilization of offered products. In particular, a spreading of product composition is proposed. The optimalization of expended costs on suitable form of marketing communication is suggested especially. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 9654
dc.date.assigned 2008-02-26
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
solařová_2008_bp.pdf 836.7Kb PDF View/Open
solařová_2008_vp.doc 122Kb Microsoft Word View/Open
solařová_2008_op.doc 42Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account