Problematika tvorby společných projektů v Podhostýnském mikroregionu.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Problematika tvorby společných projektů v Podhostýnském mikroregionu.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jiří
dc.contributor.author Vaňharová, Zuzana
dc.date.accessioned 2010-07-16T14:57:24Z
dc.date.issued 2008-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5812
dc.description.abstract Cílem této práce je charakterizovat činnost Podhostýnského mikroregionu a aktivity spoje-né s plánováním a tvorbou společných projektů. Cílem je také popsat problémy, se kterými se mikroregion potýká a navrhnout projekt, který by přispěl k řešení některého z identifikovaných a dosud neřešených problémů. Praktická část začíná zpracováním soci-oekonomické analýzy mikroregionu na níž navazuje SWOT analýza, pomocí níž jsou vy-mezeny možné problémy a ohrožení, které se v mikroregionu již vyskytují nebo se mohou objevit. Další částí je rozbor prostředků plánování, přípravy společných projektů a návaz-nosti projektů na problémy mikroregionu. Poslední částí práce je návrh projektu, který by měl pomoci k rozvoji mikroregionu. Teoretická část práce je věnována teoretickým pojmům mikroregion, plánování a tvorba projektu, které jsou potřebné k pochopení práce v praktické části. cs
dc.format 94 s. cs
dc.format.extent 1597305 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 05.05.2038
dc.subject Mikroregion cs
dc.subject projekt cs
dc.subject plánování cs
dc.subject rozvoj cs
dc.subject strategické plánování cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Microregion en
dc.subject Project en
dc.subject Planning en
dc.subject Development en
dc.subject Strategic Planning en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Problematika tvorby společných projektů v Podhostýnském mikroregionu. cs
dc.title.alternative Problems of common project's creation in Podhostýnsko microregion. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šatánková, Pavla
dc.date.accepted 2008-05-30
dc.date.vskp-available 2038-05-05
dc.description.abstract-translated The goal of this work is to describe Podhostynsky microregion's activity and activity asso-ciated with scheduling and a common project creation. The goal is to describe microregi-on's problems, and creations project's problems. The another goal is to draw up a project, which contribute to solving an identified and haven't solved problem. Practical part of this work started with Podhostynsko microregion's socioeconomics analysis. SWOT analysis is connected to Socioeconomics analysis. By the help of SWOT analysis are define posibble problems and threats, which exist in microregion or possible problems, which can appear in future. The next part of this work is planning instrument's analysis, preparing project's analysis and analysis project's pick up on microregion's problems. The closing part of the practical part is project's proposal, which should help to microregion's development. The theoretical part is devoted to theoretical conceptions: microregion, planning and project creation. These conceptions are necessary to perceive practical part. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/181 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 8855
dc.date.assigned 2008-03-10
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
vaňharová_2008_dp.pdfBlocked 1.523Mb PDF View/Open
vaňharová_2008_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
vaňharová_2008_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account