Hodnocení dosud realizovaných národních a unijních rozvojových programů v mikroregionu Buchlov.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Hodnocení dosud realizovaných národních a unijních rozvojových programů v mikroregionu Buchlov.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wokoun, René
dc.contributor.author Žáčková, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-16T14:59:57Z
dc.date.available 2010-07-16T14:59:57Z
dc.date.issued 2008-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5818
dc.description.abstract Ve své diplomové práci se zabývám hodnocením dosud realizovaných národních a unij-ních rozvojových programů v mikroregionu Buchlov. Vznik rozvojových programů nabídl prostředky státu nebo nejrůznějších institucí Evropské Unie, které mikroregion čerpá již od roku 2001. Pro tuto činnost má dobré předpoklady již existující občanské sdružení, které podporuje právě ony rozvojové projekty. Úvod práce je zaměřen na charakteristiku rozvo-jových programů na kterou navazuje analýza projektů spolufinancovaných jednotlivými programy. U každého projektu jsou stanoveny cíle, náklady, výstupy, dopady a celkový přínos pro mikroregion. Tyto body jsou následně zhodnoceny z hlediska prioritních os roz-voje, obcí a intervenčních let. cs
dc.format 95 s., 8 s. příloh. cs
dc.format.extent 1737549 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Projekt cs
dc.subject program cs
dc.subject rozvoj cs
dc.subject mikroregion cs
dc.subject dotace cs
dc.subject cíl cs
dc.subject náklad cs
dc.subject výstup cs
dc.subject dopad cs
dc.subject přínos cs
dc.subject Project en
dc.subject program en
dc.subject development en
dc.subject microregion en
dc.subject grant en
dc.subject purposes en
dc.subject costs en
dc.subject output en
dc.subject impact en
dc.subject contribution en
dc.title Hodnocení dosud realizovaných národních a unijních rozvojových programů v mikroregionu Buchlov. cs
dc.title.alternative Assessment of the so far realized national and union development projects in the Buchlov microregion. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hynek, Alois
dc.date.accepted 2008-06-06
dc.description.abstract-translated In my dissertation I am dealing with an evaluation of hitherto realized national and union development projects in The Buchlov Microregion. Development projects origination has offered resources of the state or various institutions of European Union, that The Buchlov Microregion has already drawn since 2001. The good assumption for this activity has got the already existing civic association which has supported the very development projects. The preamble of my dissertation is focused on characteristic of development projects, at what reassumes the analysis of projects co-financed by respective projects. The aims, costs, outputs, impacts and the overall benefit for the Microregion are specified in each project. These items are then reviewed in light of priority axises of development, munici-palities and interventional years. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/181 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 8857
dc.date.assigned 2008-03-10
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
žáčková_2008_dp.pdfBlocked 1.657Mb PDF View/Open
žáčková_2008_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
žáčková_2008_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account