Pozitivní myšlení a komunikace jako řešení životní krize člověka

DSpace Repository

Language: English čeština 

Pozitivní myšlení a komunikace jako řešení životní krize člověka

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rogožanová, Lenka
dc.contributor.author Fabová, Iva
dc.date.accessioned 2010-07-16T15:00:12Z
dc.date.available 2010-07-16T15:00:12Z
dc.date.issued 2007-12-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5820
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřená na možnosti řešení krize, do které se člověk během svého života může dostat. Je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou uvedeny možné důvody a důsledky krizového stavu člověka a v praktické části je na konkrétním případě nastíněn možný způsob řešení krizové situace. Práce je určena všem, kteří hledají možnosti a způsoby efektivního řešení svých problémů, respektive vyvedení z vlastní krize. Také inspiruje k dalšímu možnému osobnímu rozvoji. cs
dc.format 50 s. cs
dc.format.extent 270029 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject pozitivní psychologie cs
dc.subject krize cs
dc.subject vliv myšlení cs
dc.subject kongruence cs
dc.subject coping cs
dc.subject positive psychology en
dc.subject crises en
dc.subject influence of thinking en
dc.subject congruence en
dc.subject coping en
dc.title Pozitivní myšlení a komunikace jako řešení životní krize člověka cs
dc.title.alternative Positive thinking and communication as a way out of personal life crises en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2008-01-30
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis is focused on possibilities of solving the crises in which everybody can be sometimes during his or her life. There are two parts of the bachelor's thesis. Theoretical one where possible reasons and effects of beeing somebody in crises are described and in the practical part there is described possible way of solving the crises situation. The work is intended for all of people who looks for possibilities and ways of effective solving their's problems, respectively leaving off their own crises. It is inspirating to another possible personal development. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006860
dc.date.assigned 2006-04-30
utb.result.grade A
local.subject pozitivní myšlení cs
local.subject positive thinking en


Files in this item

Files Size Format View
fabová_2008_bp.pdf 263.7Kb PDF View/Open
fabová_2008_vp.doc 96.19Kb Microsoft Word View/Open
fabová_2008_op.doc 52.19Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account