Metodika hodnocení veřejných zakázek a její využití ve veřejné správě Zlínského kraje

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Metodika hodnocení veřejných zakázek a její využití ve veřejné správě Zlínského kraje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Petříková, Růžena cs
dc.contributor.author Macurová, Lucie cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T15:01:00Z
dc.date.available 2010-07-16T15:01:00Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5821
dc.description.abstract Předložená disertační práce řeší problematiku hodnocení a výběru veřejných zakázek v souvislosti s právní úpravou zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb Hlavním cílem práce je navrhnout systém hodnocení a výběru dodavatelů pro potřeby obecních a městských úřadů Zlínského kraje v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137 / 2006 Sb V první kapitole se autorka zabývá teoretickými východisky, následně vývojem a současným stavem legislativy zadávání veřejných zakázek v České republice a Evropské unii. Dále hodnocení veřejných zakázek (stanovení typu posuzovací stupnice a stanovení váhy kritérií při hodnocení). V závěru kapitoly je osm, autorkou zpracovaných, případových studií z obecních a městských úřadů Zlínského kraje. Ve druhé kapitole autorka definuje cíle a hypotézy disertační práce. Ty jsou doplněny o tvůrčí činitele a časový harmonogram splnění jednotlivých dílčích cílů a hypotéz. Ve třetí kapitole uvádí metody, použité při zpracovávání disertační práce. Obsahem čtvrté kapitoly jsou hlavní výsledky disertační práce. Konkrétně vyhodnocení výsledků z provedeného kvantitativního a kvalitativního průzkumu. Dále je zde verifikace hypotéz a cílů. Na základě všech výsledků zde autorka práce navrhla systém hodnocení dodavatelů veřejných zakázek pro potřeby obecních a městských úřadů Zlínského kraje. Teoretické, praktické a pedagogické přínosy disertační páce jsou přiblíženy v páté kapitole. cs
dc.format cs
dc.format.extent 5310162 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject veřejná zakázka cs
dc.subject hodnocení cs
dc.subject výběr cs
dc.subject metody hodnocení cs
dc.subject kritéria cs
dc.subject zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. cs
dc.subject public commission en
dc.subject evaluation en
dc.subject sampling en
dc.subject the methods of evaluation en
dc.subject criteria en
dc.subject the public commissions law No. 137/2006 of digest en
dc.title Metodika hodnocení veřejných zakázek a její využití ve veřejné správě Zlínského kraje cs
dc.title.alternative A methodology for the Evaluation of Public Tenders and its use in Public Sector Administration in the Region Zlin en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Kubík, Josef cs
dc.contributor.referee Nenadál, Jaroslav cs
dc.date.accepted 2008-02-13 cs
dc.description.abstract-translated The doctoral thesis solves the setting, the evaluation and the selection of public tenders by the law of public tenders No. 137/2006 of digest. The main point of doctoral thesis is project a system of evaluation and selection of suppliers for needs of municipal offices in region Zlin by the law of public tenders No. 137/2006 of digest. In the beginning of doctoral thesis an authoress shows theoretic resources, the emergence and the present state of legislation of public tenders in Czech Republic and in European Union. In next chapter an authoress shows evaluation of public tenders (a type of rating scale and criteria of evaluation). Finally in this chapter are case studies from municipal offices in region Zlin. In second chapter an authoress defines points and hypotheses of doctoral thesis. These are coupled with creative factors and time's schedule for completion of partial points and hypotheses. In third chapter an authoress shows methods for following settings of doctoral thesis. In fourth chapter are main results of doctoral thesis. An authoress evaluates results of quantitative and qualitative research, and then verification of hypotheses and points. An authoress of doctoral thesis proposed to methodology of evaluation of public tenders for municipal offices in region Zlin. Finally in fifth chapter an authoress shows theoretic, practical and pedagogic benefits of doctoral thesis. en
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/215 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 7662
dc.date.assigned 2003-07-23 cs


Files in this item

Files Size Format View
macurová_2008_dp.pdf 5.064Mb PDF View/Open
macurová_2008_vp.pdf 98.24Kb PDF View/Open
macurová_2008_op.pdf 116.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account