Postoje veřejnosti k domácímu násilí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Postoje veřejnosti k domácímu násilí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lízalová, Pavla cs
dc.contributor.author Kalla, Libor cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T15:03:10Z
dc.date.available 2010-07-16T15:03:10Z
dc.date.issued 2008-04-03 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5828
dc.description.abstract V této práci jsem se zabýval problematikou postojů veřejnosti k domácímu násilí. Cílem bylo zjistit, co si pod pojmem domácí násilí představují běžní občané, jaké jsou jejich znalosti o vzniku, průběhu a následcích domácího násilí. Jaké mají povědomí o možných způsobech řešení uvedeného problému. Jaké jsou tresty a postihy. V teoretické části jsem se v jednotlivých kapitolách snažil zjistit, co násilí vlastně je, jaká je psychologie násilí a domácího násilí. Zaobíral jsem se psychologií osobnosti oběti i pachatele. Hledal jsem příčiny a formy domácího násilí. Zajímal jsem se možnostmi ochrany před domácím násilím. V praktické části jsem sestavil dotazník s uzavřenými možnostmi odpovědí. Po vyjádření se respondentů jsem jejich odpovědí zpracoval, vyhodnotil a zaznamenal do grafů. cs
dc.format 56 s. cs
dc.format.extent 291966 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Domácí násilí cs
dc.subject psychologie domácího násilí cs
dc.subject psychologie oběti a pachatele cs
dc.subject postoje veřejnosti k domácímu násilí cs
dc.subject formy domácího násilí cs
dc.subject postihy a tresty cs
dc.subject Domestic violence en
dc.subject psychology of domestic violence en
dc.subject psychology of victims and delinquents en
dc.subject public attitude towards domestic violence en
dc.subject forms of domestic violence en
dc.subject penalties and sentences en
dc.title Postoje veřejnosti k domácímu násilí cs
dc.title.alternative Public attitude towards domestic violence en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánek, František cs
dc.date.accepted 2008-06-23 cs
dc.description.abstract-translated This work deals with public attitude to domestic violence. The goal was to find out Chat ordinary citizens consider to be a case of domestic violence, what is their knowledge of domestic violence causes, processes and consequences, what is their idea about possible solutions of this issue, and what are the penalties and sentences for its perpetrators. The theoretical part of the thesis reviews violence in general as well as the psychology of violence and of domestic violence. It deals with the psychology of victims and delinquents. Causes and forms of domestic violence are analyzed. The protection against this violence is finally discussed. The practical part of this work was based on a questionnaire with specified options for answers. Respondents' replies were processed and evaluated. Results were presented in graphs. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009283
dc.date.assigned 2007-04-30 cs
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
kalla_2008_bp.pdf 285.1Kb PDF View/Open
kalla_2008_vp.doc 49.19Kb Microsoft Word View/Open
kalla_2008_op.doc 66.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account