Problematika specifik studia těžce zrakově postižených studentů na vysokých školách v ČR a jejich integrace do pracovního procesu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Problematika specifik studia těžce zrakově postižených studentů na vysokých školách v ČR a jejich integrace do pracovního procesu

Show full item record

No preview available
Title: Problematika specifik studia těžce zrakově postižených studentů na vysokých školách v ČR a jejich integrace do pracovního procesu
Author: Zlámalová, Petra
Advisor: Růžičková, Veronika
Abstract: Tématem mé diplomové práce je Charakteristika některých specifik průběhu vysokoškolského studia těžce zrakově postižených studentů na vybraných vysokých školách v ČR se zaměřením na moravské univerzity. Teoretická část této práce pojednává o klasifikaci zrakového postižení, o nevidomosti jakožto jeho nejtěžší formě, o socializaci a integraci jedince se zrakovým postižením a o psychologickém pohledu na jeho osobnost. Stěžejní kapitola tohoto oddílu je věnována formálnímu vzdělávacímu systému zrakově postižených se zaměřením na charakteristiku speciálního i běžného základního a středního školství, jakož i na popis průběhu a náležitostí studia osob se zrakovým handicapem na univerzitě. Stranou nezůstává ani zmínka o zvláštnostech začleňování těžce zrakově postižených do pracovního procesu. Závěrečnou kapitolu z teorie tvoří přehled organizací zabývajících se pomocí studujícím i dospělým zrakově postiženým. Jmenovitě jde o instituce jako SONS, Tyfloservis a TyfloCentrum, podpůrná univerzitní centra, rekvalifikační střediska určená výhradně zrakově postiženým osobám a agentury podporovaného zaměstnání. Jádrem praktické části diplomové práce je smíšený výzkum s kvalitativními prvky. Klade si za cíl vystižení specifik studia účelově vybraných těžce zrakově postižených studentů na pěti záměrně zvolených moravských univerzitách v návaznosti na možnosti následného pracovního uplatnění. Na problematiku je nazíráno ze čtyř úhlů pohledu: zajímá mě stanovisko samotných těžce zrakově postižených studentů, pracovníků podpůrných univerzitních center, TyfloCenter a agentur podporovaného zaměstnání. Vyhodnocení dat získaných na základě výpovědí čtyř zmiňovaných subjektů je obsahem deváté kapitoly. Poslední kapitola je pak věnována reflexi výzkumného projektu. Závěr přináší komplexní obraz o výsledných informacích, jež z výzkumu vyplynuly.
URI: http://hdl.handle.net/10563/5829
Date: 2008-05-28
Availability: Bez omezení
Department: Ústav pedagogických věd
Discipline: Sociální pedagogika
Grade for thesis and defense: A 7802


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
zlámalová_2008_dp.pdf 5.646Mb PDF View/Open
zlámalová_2008_vp.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open
zlámalová_2008_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account