Projekt využití mobilního telefonu pro vybrané formy marketingové komunikace v síti Vodafone CZ

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt využití mobilního telefonu pro vybrané formy marketingové komunikace v síti Vodafone CZ

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Žert, Adam
dc.date.accessioned 2010-07-16T15:04:35Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:23Z
dc.date.issued 2008-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5831
dc.description.abstract Práce se zabývá využitím mobilního telefonu pro marketingovou komunikaci. V teoretické části je z dosud dostupných zdrojů zpracován přehled současných forem mobilního marke-tingu. Následuje detailní analýza vybraných forem m-marketingu užívaných na českém trhu a především pak v síti Vodafone CZ. Na základě výsledků analýzy jsou doporučena rozší-ření stávajícího stavu. Pozornost je věnována potenciálnímu využití mobilního telefonu pro marketingový výzkum Doporučená opatření jsou pak podrobena analýze rizik a nákladů. cs
dc.format 89 s. cs
dc.format.extent 1420365 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 05.05.2010
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject mobilní telefon cs
dc.subject mobilní marketing cs
dc.subject m-marketing cs
dc.subject reklama v mobilním telefonu cs
dc.subject Vodafone cs
dc.subject mobilní trh České republiky cs
dc.subject průzkum trhu cs
dc.subject Marketing communication en
dc.subject mobile phone en
dc.subject mobile marketing en
dc.subject m-marketing en
dc.subject mobile advertising en
dc.subject Vodafone en
dc.subject Czech mobile phone market en
dc.subject market research en
dc.title Projekt využití mobilního telefonu pro vybrané formy marketingové komunikace v síti Vodafone CZ cs
dc.title.alternative Project of using mobile phone for chosen forms of marketing communication in Vodafone CZ network en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hamáčková, Martina
dc.date.accepted 2008-06-05
dc.description.abstract-translated This dissertation focuses on using mobile phones in the course of marketing communication. The theoretical part contains a review of current forms of mobile marketing. The review is followed by a detailed analysis of forms of m-marketing used on the Czech market, particularly by the Vodafone CZ company. This analysis represents the basis of possible recommendations related to extending the current development within the field - particular attention is paid to the usage of mobile phones in the process within the scope of market research. These recommendations are then analyzed in relation to risks and possible costs. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 8969
dc.date.assigned 2008-03-14
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
žert_2008_dp.pdfBlocked 1.354Mb PDF View/Open
žert_2008_vp.doc 45Kb Microsoft Word View/Open
žert_2008_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account