Eutanázie - ano, či ne?

DSpace Repository

Language: English čeština 

Eutanázie - ano, či ne?

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kováčik, Peter
dc.contributor.author Blahová, Zuzana
dc.date.accessioned 2010-07-16T15:07:52Z
dc.date.available 2010-07-16T15:07:52Z
dc.date.issued 2008-03-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5838
dc.description.abstract Práce je zaměřena na jeden z nejaktuálnějších problémů dnešní doby - legalizace eutanázie. Jejím cílem bylo zprostředkovat úvahy na téma života a smrti člověka. Pochopení pojmů eutanázie a hospicová a paliativní péče je nezbytné pro diskuzi o této problematice. V teoretické části jsou tedy tyto pojmy (eutanázie, smrt, hospicová péče, paliativní medicína) definovány. Je zde shrnuta historie eutanázie, její současná právní problematika u nás a situace ve světě. V praktické části práce jsou uvedeny výsledky výzkumu, které byly získány dotazníkovým šetřením. Jsou zachyceny a zmapovány názory různých skupin (věk, pohlaví, vzdělání, zdravotníci, laici ) týkající se legalizace eutanázie, jejich argumentů pro a proti, znalosti hospiců a paliativní péče. cs
dc.format 88 s., 1 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 733014 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Eutanázie cs
dc.subject smrt cs
dc.subject umírání cs
dc.subject legalizace eutanázie cs
dc.subject dobrovolná smrt cs
dc.subject právo na smrt cs
dc.subject usmrcení na přání cs
dc.subject vražda cs
dc.subject asistovaná sebevražda cs
dc.subject odstoupení od léčby cs
dc.subject důstojná smrt cs
dc.subject etika cs
dc.subject morálka cs
dc.subject hospic cs
dc.subject paliativní péče cs
dc.subject Euthanasia en
dc.subject death en
dc.subject dying en
dc.subject legalization of euthanasia en
dc.subject death voluntary en
dc.subject death privilege en
dc.subject dispatch by request en
dc.subject murder en
dc.subject assistance on the suicide en
dc.subject abdication of treatment en
dc.subject dignified death en
dc.subject ethic en
dc.subject moral en
dc.subject hospice en
dc.subject paliative medicine en
dc.title Eutanázie - ano, či ne? cs
dc.title.alternative Euthanasia - yes, or no? en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Balík, Stanislav
dc.date.accepted 2008-05-13
dc.description.abstract-translated This work is bent on one of most current problems today's time - legalization of euthanasia. Her aim was mediate between thinking themed life and deaths man. Understanding conceptions euthanasia and hospice and lenitixe care is fundamental to symposium about those problems. In theoretic parts are then these notions defineds. Is here lumped story euthanasia, her present - day law problems at our place and situation in the world of. In practical volume of work are mentioned record research that the were to be gained questionnaire inquiry. Are captured and charted views different groups (age, sex, education, paramedics, laity ) concerning authentication euthanasia, their arguments pro and con, knowledge hospices and lenitixe care. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009105
dc.date.assigned 2006-11-30
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
blahová_2008_dp.pdf 715.8Kb PDF View/Open
blahová_2008_vp.doc 57.18Kb Microsoft Word View/Open
blahová_2008_op.doc 53.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account