Theory and Practice in Plastic Recycling in the Selected European Union Member Countries and in Canada from 1999 to the Present

DSpace Repository

Language: English čeština 

Theory and Practice in Plastic Recycling in the Selected European Union Member Countries and in Canada from 1999 to the Present

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svobodová, Dagmar
dc.contributor.author Martinková, Markéta
dc.date.accessioned 2010-07-16T15:18:06Z
dc.date.available 2010-07-16T15:18:06Z
dc.date.issued 2008-05-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5862
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je stručně uvést problematiku spojenou s odpady obecně a s trendy v nakládání s odpady. Zvláštní pozornost je věnována PE, PP, PS, PVC a PET. Autorka přistupuje k tématu z ekonomického a ekologického hlediska a nabízí náhled do nakládání s odpady ve tředh různých zemích. Za účelem této bakalářském práce byly vybrány následující země: Česká republika, Velká Británie a Kanada. Za účelem získání širšího rozhledu na věc je nastudována politika Evropské Unie. Jsou zde popsány znovu zpracované plasty a finální produkty, které jsou používány v mnoha směrech. Výhody důležitého odpadového hospodářství, zejména tedy recyklace plastů, jsou zdůrazňovány v celé práci. cs
dc.format 47 s. cs
dc.format.extent 1256475 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject recyklace cs
dc.subject plastové materiály cs
dc.subject plasty cs
dc.subject recycling en
dc.subject plastic materials en
dc.subject plastics en
dc.title Theory and Practice in Plastic Recycling in the Selected European Union Member Countries and in Canada from 1999 to the Present cs
dc.title.alternative Theory and Practice in Plastic Recycling in the Selected European Union Member Countries and in Canada from 1999 to the Present en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lengálová, Anežka
dc.date.accepted 2008-06-17
dc.description.abstract-translated The aim of the presented thesis is to briefly introduce the problems connected with waste in general and with the trends in its disposal with specific attention being paid to PE, PP, PS, PVC and PET. The author approaches the topic from economical and ecological points of view and offers an insight into the waste management in three chosen countries. For the purpose of this bachelor thesis, there are chosen the following states: the Czech Republic, the Great Britain and Canada. In order to get a broader view of the subject, the European Union policy is studied. Reprocessed plastics and final products used in various applications are described. The advantages of responsible waste management, namely of plastic recycling, are accentuated throughout this work. en
dc.description.department Ústav jazyků cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/99 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 8496
dc.date.assigned 2008-01-29
utb.result.grade C
local.subject odpadové hospodářství cs
local.subject Kanada Česko cs
local.subject Velká Británie cs
local.subject recyklace plastů cs
local.subject waste management en
local.subject Canada en
local.subject Czechia en
local.subject Great Britain en
local.subject plastics recycling en


Files in this item

Files Size Format View
martinková_2008_bp.pdf 1.198Mb PDF View/Open
martinková_2008_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
martinková_2008_op.doc 57Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account