Analýza managementu lokálního rozvoje v mikroregionu Hornolidečsko

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza managementu lokálního rozvoje v mikroregionu Hornolidečsko

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wokoun, René
dc.contributor.author Masařová, Alena
dc.date.accessioned 2010-07-16T15:35:04Z
dc.date.available 2010-07-16T15:35:04Z
dc.date.issued 2008-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5898
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá managementem v mikroregionu Hornolidečko. V teoretické části jsou shrnuty poznatky o mikroregionech České republiky v obecné rovině, následně je charakterizován management a jeho odlišnosti, coby management podnikový a regionální. Část praktická je zaměřena na samotný mikroregion Hornolidečsko, kde je zpracována jeho socioekonomická charakteristika, provedena analýza managementu rozvoje, včetně rozboru realizovaných projektů a navržen projekt, který by, v souladu se zvolenou strategií rozvoje, mohl být realizován na území mikroregionu Hornolidečsko. cs
dc.format 141 s., 20 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2936368 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject analýza cs
dc.subject management cs
dc.subject regionální management cs
dc.subject mikroregion cs
dc.subject Hornolidečsko cs
dc.subject LEADER cs
dc.subject místní akční skupina cs
dc.subject projekt cs
dc.subject analysis en
dc.subject management en
dc.subject regional management en
dc.subject micro-region en
dc.subject Hornolidečsko en
dc.subject LEADER en
dc.subject local action group en
dc.subject project en
dc.title Analýza managementu lokálního rozvoje v mikroregionu Hornolidečsko cs
dc.title.alternative Analysis of management of local development in micro-region of Hornolidečsko en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hynek, Alois
dc.date.accepted 2008-06-06
dc.description.abstract-translated This Master thesis is dealing with management in the micro-region Hornolidečsko. There are drawing up findings about micro-regions in the general aspects, there is also characterize the term management and it's divergences as a business management and a region management in the theoretic part of my work. The practical part is aim at itself micro-region Hornolidečsko, where is working up it's socio-economic characteristic, made analysis of the management of development, including analysis of realized projects, and propose a project which could be realized on territory of the micro-region Hornolidečsko and which will be in hormony with election strategy of development. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/181 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 8839
dc.date.assigned 2008-03-10
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
masařová_2008_dp.pdfBlocked 2.800Mb PDF View/Open
masařová_2008_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
masařová_2008_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account