Komunikace v prostředí věznice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Komunikace v prostředí věznice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Olejníček, Antonín
dc.contributor.author Smetana, Milan
dc.date.accessioned 2010-07-16T15:40:06Z
dc.date.available 2013-03-17T00:00:36Z
dc.date.issued 2008-03-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5903
dc.description.abstract Vězeňské prostředí tvoří specifický sociální systém propojený řadou komunikačních vazeb při činnostech zpravidla s vysokou organizovaností, ve kterých se prolínají rozdílné struktury řízení vězeňského personálu a je do nich obvykle zapojen vysoký počet vězňů. Kumulace osob s poruchami chování, nedobrovolný pobyt ve věznici spojený s povinností podrobit se stanovenému režimu, pořádku a kázni vyvolává u řady z nich negativní emoce, které bývají častou příčinou vzniku konfliktních situací. Psychická odolnost a komunikační dovednosti patří ke klíčovému vybavení vězeňského personálu. Účelem výkonu trestu není jenom ochrana společnosti zabránit odsouzeným v páchání další trestné činnosti, ale představuje také funkci regulativní s orientací na změnu chování pachatele s možností využití poznatků sociální pedagogiky v oblasti integrační i rozvojové formou výchovných postupů a pomoci. cs
dc.format 94 s., 1 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 709987 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 17.03.2013
dc.subject Komunikace cs
dc.subject komunikačně náročné situace cs
dc.subject komunikační dovednosti cs
dc.subject neverbální komunikace cs
dc.subject odborný zaměstnanec cs
dc.subject prostředí cs
dc.subject příslušník vězeňské služby cs
dc.subject společná činnost cs
dc.subject verbální komunikace cs
dc.subject vězeňská služba cs
dc.subject vězeňský personál cs
dc.subject vězeň cs
dc.subject věznice cs
dc.subject A communication en
dc.subject communication demanding situations en
dc.subject communication skills en
dc.subject a non-perol communication en
dc.subject a professional emploee en
dc.subject a background en
dc.subject a prison attendant en
dc.subject a mutual activity en
dc.subject a perol communication en
dc.subject a prison en
dc.subject a prison service en
dc.subject prison staff en
dc.subject a prisoner en
dc.subject a prison en
dc.title Komunikace v prostředí věznice cs
dc.title.alternative A Communication in Prison Room en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jůzl, Miloslav
dc.date.accepted 2008-05-15
dc.description.abstract-translated A prison room creates a specific social system. This system is connected by a few connections in activities principle with a high organization. In this organization there blend together different managment's structures of a staff and a high number of imprisoned people. Cumulation of people with behaviour disorders, enforced staying in prison connected with a duty of diferring to the assigned regime and to the order and discipline makes at a lot of them feel the negative emotions, which are often the cause of creation conflictful situations. Psychological performance and communication skill belong to the key component of prison staff. The objective of the punishement is not only the defense of society to protect contvicted people to do more criminal activities, but it also means the regulative function with orientation of offender to a change of his behavior with a possibility of usage pieces of knowledge of the social pedagogy in spheres of integration and development by a form of pedagogic procedure and help. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009081
dc.date.assigned 2006-11-30
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
smetana_2008_dp.pdfBlocked 693.3Kb PDF View/Open
smetana_2008_vp.doc 861.2Kb Microsoft Word View/Open
smetana_2008_op.jpg 480.0Kb JPEG image View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account