Etický kodex Policie ČR (trestné činy a přestupky)

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Etický kodex Policie ČR (trestné činy a přestupky)

Show full item record

No preview available
Title: Etický kodex Policie ČR (trestné činy a přestupky)
Author: Heichel, Petr
Advisor: Šimková, Věra
Abstract: Tato bakalářská práce popisuje vznik, vývoj etických kodexů a průběh jeho geneze na našem území. V první části jsou definovány nejdůležitější pojmy. Dále zkoumá problematiku uplatňování etického kodexu v prostředí současné Policie České republiky, její historický vývoj od dob četnictva přes jednotlivá historická období po současnost. Nejsou opomenuty také historické prameny vzniku etických kodexů od přijetí dokumentu "Kodex pro chování osob odpovědných za provádění zákonů" schváleným Valným shromážděním Spojených národů rezolucí č. 34/169 z roku 1979 po Rozkaz Policejního prezidenta č. 1/2005 Etický kodex Policie ČR. Popisuje, charakterizuje edukaci etického kodexu u Policie České republiky. Poukazuje na specifika úpravy jednání, chování a vystupování policistů od dob četnictva po současnost, což je demonstrováno na služebních přísahách příslušníků policie, Sboru národní bezpečnosti a četnictva v jednotlivých historických souvislostech. V základních rysech jsem se pokusil osvětlit pojem, podstatu, význam a funkci etického kodexu v současné policii. Provedený výzkum zmapoval vědomosti, přístupy a sociální souvislosti s chováním, jednáním nebo vystupováním policistů a porovnal tyto zjištění s obecně převzatými hypotézami týkající se tohoto jednání policistů. Také byl výzkum zaměřen na sociální souvislosti, vliv sociálního postavení a ekonomické situace rodiny na možné excesy v etickém chování a profesionalitě policistů. Na základě teoretických zjištění a výzkumu v závěru jsou navrženy opatření a to nejen systémová, ale i praktický opatření na základních územních celcích k zlepšení situace.
URI: http://hdl.handle.net/10563/5949
Date: 2008-04-22
Availability: Pouze v rámci univerzity
Department: Institut mezioborových studií
Discipline: Sociální pedagogika
Grade for thesis and defense: A 1009373


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
heichel_2008_bp.pdfBlocked 1.486Mb PDF
heichel_2008_vp.doc 151.2Kb Microsoft Word View/Open
heichel_2008_op.doc 70.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account