Translation of the FEINTOOL Handbook "Forming and Fineblanking"; Identification of the Methods and Means Used During the Translation Process

DSpace Repository

Language: English čeština 

Translation of the FEINTOOL Handbook "Forming and Fineblanking"; Identification of the Methods and Means Used During the Translation Process

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaculíková, Vlasta
dc.contributor.author Votánková, Marcela
dc.date.accessioned 2010-07-16T16:08:00Z
dc.date.available 2010-07-16T16:08:00Z
dc.date.issued 2008-05-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5954
dc.description.abstract Mým cílem bylo napsat bakalářskou práci, která by našla své uplatnění ne jen krátkodobě při studiu, ale také později přímo v praxi. Celá práce je rozdělena do dvou částí, praktické a teoretické. Praktická část je zaměřena na překlad vybraných částí příručky, analýzu překladatelských postupů a analýzu výskytu gramatických jevů. Teoretická část věnuje pozornost technickému textu a jeho obecné charakteristice. V závěru práce je také sestaven slovníček pojmů a zkatek. Přílohou práce je výchozí anglický text. Unikátní technologie přesného střihu společnosti FEINTOOL je naprosto ojedinělá jak na českém, tak i na světovém průmyslovém trhu. Příručka "Forming and Fineblanking" vydávaná společností FEINTOOL obsahuje stručný úvod a také popis technologie přesného střihu a je užitečnou pomůckou pro společnosti zabývající se lisováním a tvářením přesných kovových dílů. cs
dc.format 77 s., 28 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 3512906 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Technický text cs
dc.subject překladatelské metody cs
dc.subject gramatický jev cs
dc.subject analýza cs
dc.subject fineblanking cs
dc.subject lisování cs
dc.subject tváření cs
dc.subject preciznost cs
dc.subject tvarová rozmanitost cs
dc.subject Technical text en
dc.subject translation methods en
dc.subject grammatical phenomenon en
dc.subject analysis en
dc.subject fineblanking en
dc.subject stamping en
dc.subject forming en
dc.subject precision en
dc.subject shape variety en
dc.title Translation of the FEINTOOL Handbook "Forming and Fineblanking"; Identification of the Methods and Means Used During the Translation Process cs
dc.title.alternative Translation of the FEINTOOL Handbook "Forming and Fineblanking"; Identification of the Methods and Means Used During the Translation Process en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nemčoková, Katarína
dc.date.accepted 2008-06-16
dc.description.abstract-translated My aim was to write a bachelor thesis which would be useful not only for a short time during studies but which would come in use later, straight in a practice. The whole work is divided into two parts, practical and theoretical. The practical part aims to a translation of selected parts of the handbook, a translation method analysis and a statistical analysis of grammatical phenomena. The theoretical part pays attention to a technical text specification. In conclusion there is also a phrase and abbreviation dictionary included. Original English text is enclosed. The unique technology of precise cutting by company FEINTOOL is absolutely unequalled on both, Czech and international industrial market. "Forming and Fineblanking" handbook which is published by FEINTOOL company consists of a brief introduction and also a description of precise cutting technology. It is a helpful facilitation for companies which are in stamping and forming of precise metal parts. en
dc.description.department Ústav jazyků cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/99 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 8472
dc.date.assigned 2008-01-29
utb.result.grade B
local.subject překlady z angličtiny cs
local.subject odborné překlady cs
local.subject technika cs
local.subject strojírenství cs
local.subject translations from English en
local.subject professional translations en
local.subject technology en
local.subject mechanical engineering en


Files in this item

Files Size Format View
votánková_2008_bp.pdf 3.350Mb PDF View/Open
votánková_2008_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
votánková_2008_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account