Školní zralost a její posouzení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Školní zralost a její posouzení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašpárková, Svatava
dc.contributor.author Šťastová, Gabriela
dc.date.accessioned 2010-07-16T16:12:29Z
dc.date.available 2010-07-16T16:12:29Z
dc.date.issued 2008-05-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5965
dc.description.abstract Předmětem mé práce je Školní zralost a její posouzení. Práce je rozdělena na dvě části - část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je zaměřena na školní zralost a kritéria školní zralosti, dále na školní nezralost, její příčiny, typy nedostatečné způsobilosti pro školní práci a docházku, a na rizikové dítě v předškolním věku. Obsahem praktické části jsou testy školní zralosti, jejich vyhodnocení a možnosti dalšího vzdělávání dětí nezralých pro školní docházku. cs
dc.format 58 s., 9 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 861199 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject školní zralost cs
dc.subject školní připravenost cs
dc.subject pedagogická diagnostika cs
dc.subject poruchy učení cs
dc.subject kritéria školní zralosti cs
dc.subject školní nezralost cs
dc.subject school maturity en
dc.subject school qualification en
dc.subject educational diagnostics en
dc.subject disorders of learning en
dc.subject criteria of school maturity en
dc.subject school dysmaturity en
dc.title Školní zralost a její posouzení cs
dc.title.alternative School maturity and its assessment en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hrbáčková, Karla
dc.date.accepted 2008-06-18
dc.description.abstract-translated The subject of my dissertation is School maturity and its assessment. The dissertation is divided into two parts - the theoretical and the practical. The theoretical part is focused on school maturity and criteria of school maturity, then on the school dysmaturity, its causes, types of insufficient qualification for school work and on risk child in the pre-school age. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 7903
dc.date.assigned 2008-01-07
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
šťastová_2008_bp.pdfBlocked 841.0Kb PDF View/Open
šťastová_2008_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
šťastová_2008_op.doc 37Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account