Analýza regionálních podpor z EU v mikroregionu Hornolidečsko

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza regionálních podpor z EU v mikroregionu Hornolidečsko

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wokoun, René cs
dc.contributor.author Zajícová, Zdenka cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T16:18:56Z
dc.date.available 2010-07-16T16:18:56Z
dc.date.issued 2008-05-05 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5984
dc.description.abstract Tato diplomová práce zkoumá všeobecné problémy spojené s vymezením pojmu mikroregion a věnuje se možným způsobům financování rozvojových záměrů v rámci těchto celků. Stěžejní částí je analýza vybraných projektů, které byly realizovány na území mikroregionu Hornolidečska. Smyslem práce je zhodnotit účelnost využívání regionálních podpor z EU v tomto mikroregionu a nastínit možná řešení zjištěných problémů. cs
dc.format 73 s., 2 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1006841 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject mikroregion cs
dc.subject dobrovolné sdružení obcí cs
dc.subject financování cs
dc.subject dotace cs
dc.subject rozvoj cs
dc.subject rozvojový potenciál cs
dc.subject dopad cs
dc.subject náklady cs
dc.subject microregion en
dc.subject municipality voluntary association en
dc.subject financing en
dc.subject appropriation en
dc.subject de-velopement en
dc.subject developing potential en
dc.subject impact en
dc.subject expenditure en
dc.title Analýza regionálních podpor z EU v mikroregionu Hornolidečsko cs
dc.title.alternative Analysis of regional support from EU in microregion Hornolidečsko en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hájek, Oldřich cs
dc.date.accepted 2008-06-05 cs
dc.description.abstract-translated This graduation theses explores general problems connected with defining the conception microregion and attends to possible process of financing developing intention within these units. Main part contains analysis selected projects, which was realised in the territory of microregion called Hornolidečsko. Sense of this work is to valorize usefulness of regional support from EU in this microregion and sketch possible resolution realized tasks. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/181 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 8911
dc.date.assigned 2008-03-10 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
zajícová_2008_dp.pdf 983.2Kb PDF View/Open
zajícová_2008_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
zajícová_2008_op.doc 56Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account