Alternativní tresty v rámci restorativní justice v ČR - role Probační a mediační služby ČR

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Alternativní tresty v rámci restorativní justice v ČR - role Probační a mediační služby ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Auerová, Jaroslava
dc.contributor.author Novák, Jiří
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:12:43Z
dc.date.available 2010-07-13T13:12:43Z
dc.date.issued 2006-04-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/598
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na srovnání restorativního (obnovujícího) a retributivního (odplatného) pojetí trestní spravedlnosti. Zabývá se zavedením alternativních sankcí do trestně právních kodexů v průběhu posledního desetiletí. Upozorňuje na možné psychické a sociální důsledky trestu odnětí svobody pro odsouzené a současně poukazuje na možnosti, jež skýtá uplatnění alternativních sankcí při trestání osob, jež se dopustili trestného činu menší společenské nebezpečnosti. Současně poukazuje na ekonomické důsledky alternativních trestů, v dlouhodobé perspektivě snížení nákladů v oblasti vězeňství. Bakalářská práce mapuje alternativní tresty a opatření v rámci restorativní justice v České republice a poukazuje na roli nového subjektu v rámci resortu Ministerstva spravedlnosti ČR Probační a mediační služby při řešení trestních věcí . cs
dc.format 53 s. cs
dc.format.extent 431920 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject restorativní justice cs
dc.subject retributivní justice cs
dc.subject probace cs
dc.subject mediace cs
dc.subject Probační a mediační služba cs
dc.subject úředník cs
dc.subject asistent cs
dc.subject alternativní opatření cs
dc.subject alternativní tresty cs
dc.subject odklony v trestním řízení cs
dc.subject trestní spravedlnost cs
dc.subject psychologie trestu cs
dc.subject věznění cs
dc.subject nástroje práce Probační a mediační služby cs
dc.subject restorative justice en
dc.subject retributive justice en
dc.subject probation en
dc.subject mediation en
dc.subject Probation and mediation service en
dc.subject clerk en
dc.subject assistant en
dc.subject alternative measures en
dc.subject alternative punishments en
dc.subject departures in prosecution en
dc.subject criminal justice en
dc.subject crime psychology en
dc.subject imprisonment en
dc.subject work instruments of Probation and mediation service en
dc.title Alternativní tresty v rámci restorativní justice v ČR - role Probační a mediační služby ČR cs
dc.title.alternative Alternative punishments within the bounds of the restorative justice in the Czech Republic - the role of Probation and mediation service of the Czech Republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Svoboda, Ivo
dc.date.accepted 2006-06-22
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis is focused on the comparison of the restorative and retributive conception of the criminal justice. It deals with the implementation of alternative sanctions in the criminal law codices in the course of the last decade. It warns of the possible psychical and social consequences of imprisonment for convicts and concurrently refers to the possibilities, which the application of alternative sanctions in person's punishment provides, who committed a crime of lesser social dangerousness. Concurrently it points out the economical consequences of alternative punishments, in long-term perspective the costs reduction in the sphere of penal system. The bachelor's thesis describes the alternative punishments and measures within the restorative justice in the Czech Republic and points out the role of a new subject within the resort of the Czech Republic Ministry of Justice Probation and mediation service in solution of criminal cases. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 4520
dc.date.assigned 2005-04-15
utb.result.grade B
utb.result.grade B
local.subject vězeňská psychologie cs
local.subject prison psychology en


Files in this item

Files Size Format View
novák_2006_bp.pdfBlocked 421.7Kb PDF View/Open
novák_2006_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account