Uplatnění absolventa sociální pedagogiky u SKPV PČR

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Uplatnění absolventa sociální pedagogiky u SKPV PČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chudý, Štefan
dc.contributor.author Ježík, Jiří
dc.date.accessioned 2010-07-16T16:22:02Z
dc.date.available 2010-07-16T16:22:02Z
dc.date.issued 2008-05-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5993
dc.description.abstract Předložená diplomová práce se zabývá možnostmi využívat v práci Policejního sboru ČR pracovní nástroje, postupy a metody, které poskytuje sociální pedagogika. Konkrétně hledá odpověď na otázku o možnostech uplatnění absolventa studijního oboru sociální pedagogika u Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR. Toto téma je zpracováno postupně, od všeobecného ke konkrétnímu. Na prvém místě je pozornost věnována teoretickým východiskům sociální pedagogiky a jejímu zařazení do systému vědních oborů, které ovlivňují sociální pedagogiku svými poznatky. Dále je věnován prostor sociální pedagogice a jejímu postavení mezi dalšími vědami o člověku, především potom jejímu vztahu ke všeobecné pedagogice. Těžisko práce spočívá v hledáni odpovědi na výše uvedenou otázku. Nejprve sou charakterizovány úlohy sociálního pedagoga a policejního komisaře - vyšetřovatele z hlediska jejich pracovní náplně a následovně jsou vzájemně porovnány pracovní kompetence obou profesionálů. Míru možností plně využívat tyto kompetence a prokázat způsobilost k určitým pracovním úkonům demonstruje na případové studii - vyšetřování konkrétního kriminálního činu. V této části práce autor využívá nejenom teoretické znalosti získané studiem sociální pedagogiky, ale i vlastní praktické zkušenosti z policejní práce. Poznatky získané v této části práce transformuje do závěrů a doporučení pro praxi. cs
dc.format 77 s. cs
dc.format.extent 664719 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject komisař cs
dc.subject kompetence cs
dc.subject policie cs
dc.subject profese cs
dc.subject sociální pedagog cs
dc.subject vyšetřovatel cs
dc.subject commissioner en
dc.subject qualification en
dc.subject police en
dc.subject profession en
dc.subject social pedagogy en
dc.subject investigator en
dc.title Uplatnění absolventa sociální pedagogiky u SKPV PČR cs
dc.title.alternative The graduate of the social pedagogy study is a suitable candidate for position with the Criminal Police and Investigation Service of the Police of the Czech Republic. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kročková, Štefánia
dc.date.accepted 2008-06-24
dc.description.abstract-translated This M.A. thesis concerns possibilities for the Police Corps of the Czech Republic to utilise tools, procedures and methods provided by social pedagogy. More precisely, it attempts to find an answer to the question whether the graduate of the social pedagogy study is a suitable candidate for position with the Criminal Police and Investigation Service of the Police of the Czech Republic. The author gradually develops the topic from general issues to specific ones. The thesis opens with a basic orientation in theories on which social pedagogy relies and continues with identifying the position of social pedagogy among other sciences dealing with various aspects of human life. Attention is paid to its relation to general pedagogy. The most important part of the work is devoted to the search for an answer to the above mentioned question. It first characterises the roles of graduate of social pedagogy and roles of police commissar from the point of their job descriptions and then compares work competences of both professionals to reveal similarities. At this stage, by using a case study - a criminal act investigated by the police - the writer aims to demonstrate that their competences are comparable in particular situation contexts. This part of the thesis is based on both theoretical knowledge acquired by the author through the study of social pedagogy and personal experience he has obtained as a policeman. He draws a conclusion on the findings provided by the research. Finally, he transforms them into recommendations to be applied to practice. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 7752
dc.date.assigned 2008-01-03
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
ježík_2008_dp.pdfBlocked 649.1Kb PDF View/Open
ježík_2008_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
ježík_2008_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account