Charakteristika etnických skupin v české společnosti s důrazem na jejich edukaci

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Charakteristika etnických skupin v české společnosti s důrazem na jejich edukaci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ouroda, Karel
dc.contributor.author Čermáková, Martina
dc.date.accessioned 2010-07-16T16:24:59Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:24Z
dc.date.issued 2008-04-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6001
dc.description.abstract Ve své diplomové práci jsem se zabývala charakteristikou jednotlivých etnických skupin v souvislosti s jejich integrací do české společnosti. Dále moje práce pojednává o problematice romského etnika, a to především o jeho komplikovaném vztahu ke vzdělávání. V práci se snažím přiblížit příčiny školní neúspěšnosti romských žáků a navrhnout opatření ke zlepšení tohoto stavu. cs
dc.format 101 s. cs
dc.format.extent 688391 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 01.04.2010
dc.subject Vzdělání cs
dc.subject národnostní menšiny cs
dc.subject multikulturní výchova cs
dc.subject Romové cs
dc.subject žák cs
dc.subject asistent pedagoga cs
dc.subject rodina cs
dc.subject kultura cs
dc.subject dítě cs
dc.subject pedagog cs
dc.subject Education en
dc.subject national minority en
dc.subject multicultural upbringing en
dc.subject Gipsy en
dc.subject pupil en
dc.subject teacher's assistant en
dc.subject family en
dc.subject culcure en
dc.subject child en
dc.subject pedagogue en
dc.title Charakteristika etnických skupin v české společnosti s důrazem na jejich edukaci cs
dc.title.alternative Characteristic of the ethnic groups in the Czech society with emphasis on thein education en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šigut, Zdeněk
dc.date.accepted 2008-05-13
dc.description.abstract-translated In my thesis I dealt with chrakteristic individual ethnic groups in connection with their integration to the Chzech society. My thesis dealth with problems Romany ethnic minority, above of complicated ralationship of Romanies to the education. Thesis is traing to clarify cause scholl ineffectualness of Romany pupils and suggest a solution this situation. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth veřejné cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009242
dc.date.assigned 2006-11-30
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
čermáková_2008_dp.pdf 672.2Kb PDF View/Open
čermáková_2008_vp.doc 69.19Kb Microsoft Word View/Open
čermáková_2008_op.doc 63.18Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account