Jsou peníze nástroj nebo droga?

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Jsou peníze nástroj nebo droga?

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slabá, Iva
dc.contributor.author Hakl, Zdeněk
dc.date.accessioned 2010-07-16T16:26:44Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:24Z
dc.date.issued 2008-04-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6004
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku zvyšujícího se zadlužení občanů České republiky prostřednictvím finančních půjček na spotřební předměty. V teoretické části se zabývá historií a přístupem dřívějších společností k otázkám dluhů. V současné společnosti mapuje pohnutky a přání dnešní populace, které způsobují růst obliby pořizování spotřebních předmětů na dluh. V praktické části jsou uvedeny zkušenosti osob, které na dané problematice profitují. Popisuje přístup organizací, které se půjčováním finančních prostředků zabývají a přístup organizací státních i nestátních, které důsledky zadlužování řeší. Dále uvádí praktické zkušenosti konkrétních uživatelů půjčených finančních prostředků. cs
dc.format 52 s. cs
dc.format.extent 548352 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 28.04.2010
dc.subject Dluhy cs
dc.subject zadlužení cs
dc.subject předlužení cs
dc.subject půjčky cs
dc.subject půjčky na spotřební předměty cs
dc.subject sociální status cs
dc.subject sociální role cs
dc.subject referenční skupiny cs
dc.subject vzdělání cs
dc.subject postavení cs
dc.subject konzum cs
dc.subject konzumní aspirace cs
dc.subject prevence cs
dc.subject pomoc cs
dc.subject represe cs
dc.subject Debts en
dc.subject indebtedness en
dc.subject heavy indebtedness en
dc.subject loans en
dc.subject consumer products loans en
dc.subject social status en
dc.subject social role en
dc.subject referential groups en
dc.subject education and social standing en
dc.subject consumption en
dc.subject consumer aspiration en
dc.subject prevention en
dc.subject help en
dc.subject repression en
dc.title Jsou peníze nástroj nebo droga? cs
dc.title.alternative Is money an instrument or addictive drug? en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánek, František
dc.date.accepted 2008-06-26
dc.description.abstract-translated This BA thesis concentrates on the problem of increasing indebtedness of the Czech Republic citizens by means of financial loans for consumer products. In its theoretical part it covers the history and approach of earlier societies to problems of debts. In the contemporary society it maps incentives and wishes of today's population, which are the reason why purchase of consumer products on credit has become so popular. The practical part includes experiences of people who profit from this problem. It describes approach of organizations engaged in financial loans and approach of both state and non-state organizations solving consequences of indebtedness. Next it features practical experiences of concrete users of financial loans. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009450
dc.date.assigned 2007-04-30
utb.result.grade C
utb.result.grade C
local.subject dluhová past cs
local.subject debt trap en


Files in this item

Files Size Format View
hakl_2008_bp.pdfBlocked 535.5Kb PDF View/Open
hakl_2008_vp.doc 65.22Kb Microsoft Word View/Open
hakl_2008_op.doc 69.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account