Příčiny kriminality u mladých dospělých odsouzených a možnosti jejich resocializace ve Věznici Příbram

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Příčiny kriminality u mladých dospělých odsouzených a možnosti jejich resocializace ve Věznici Příbram

Show simple item record

dc.contributor.advisor Váchová, Veronika
dc.contributor.author Tylš, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-16T16:29:03Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:24Z
dc.date.issued 2008-03-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6008
dc.description.abstract Obsahem této práce je problematika příčin kriminality mladých dospělých. V první části práce jsou analyzovány literární prameny zabývající se příčinami kriminality. Ve druhé části jsou pak analyzovány výsledky dotazníkového šetření mezi mladými dospělými, vykonávajícími trest odnětí svobody ve Věznici Příbram. Šetření bylo zaměřeno na subjektivní výpovědi mladých dospělých odsouzených ve vztahu k možným příčinám jejich kriminálního jednání a také k tomu, jak přijímají a chápou možnost prostřednictvím své účasti na aktivitách programů zacházení rozšířit své znalosti a dovednosti. Ty jim mohou pomoci v budoucnosti žít soběstačný, samostatný život bez opětovného porušování zákonů. cs
dc.format 80 s. cs
dc.format.extent 779611 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 27.03.2010
dc.subject Mladí dospělí cs
dc.subject kriminalita cs
dc.subject příčiny cs
dc.subject výkon trestu odnětí svobody cs
dc.subject odsouzení mladí dospělí cs
dc.subject programy zacházení s odsouzenými cs
dc.subject Vězeňská služba České republiky cs
dc.subject Věznice Příbram cs
dc.subject Young adults en
dc.subject deliquency en
dc.subject causes en
dc.subject serving a sentence en
dc.subject imprisonment en
dc.subject young adult prisoners en
dc.subject Programmes of Treatment of Prisoners en
dc.subject The Prison Service of the Czech Republic en
dc.subject Příbram Prison en
dc.title Příčiny kriminality u mladých dospělých odsouzených a možnosti jejich resocializace ve Věznici Příbram cs
dc.title.alternative Causes of deliquency of young adults and possibilities of their resocialization in Příbram Prison en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jůzl, Miloslav
dc.date.accepted 2008-05-15
dc.description.abstract-translated This thesis aims to outline the problematic of causes of deliquency of young adults. There is an analysis of literature, which is dealing with causes of deliquency in the first part. The work further analyses the results of questionnaire among young adults serving a sentence (imprisonment) in Příbram Prison. It was concentrated on subjective statements of young adults inmates concerning possible causes of their criminal actions and how do they understand and accept the possibility to broaden their knowledge and skills through participation in activities of Treatment Programmes. These skills can help them to live a self-sustaining, independent life in the future. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth veřejné cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009152
dc.date.assigned 2006-11-30
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
tylš_2008_dp.pdf 761.3Kb PDF View/Open
tylš_2008_vp.png 2.143Mb PNG image View/Open
tylš_2008_op.jpg 488.2Kb JPEG image View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account