The Sioux Nation - before and after Wounded Knee

DSpace Repository

Language: English čeština 

The Sioux Nation - before and after Wounded Knee

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sedláčková, Radka
dc.contributor.author Smolková, Alena
dc.date.accessioned 2010-07-16T16:36:33Z
dc.date.issued 2008-05-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6027
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na původní obyvatele Severní Ameriky, konkrétně srovnává život kmene Siouxů před a po událostech u Wounded Knee. Je rozdělena do tří celků: historický přehled, Siouxové po Wounded Knee a Siouxové dnes. První část, historický přehled, popisuje strukturu kmene Siouxů, jejich způsob života a jak je ovlivnil příchod Evropanů. Druhá část, Siouxové po Wounded Knee, pojednává o důležitých událostech v životě Siouxů ve 20. století. Třetí část, Siouxové dnes, se soustřeďuje zejména na životní podmínky v rezervaci Pine Ridge. cs
dc.format 39 s., 4 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1907546 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 30.05.2038
dc.subject Siouxové cs
dc.subject Wounded Knee cs
dc.subject bílí osadníci cs
dc.subject rezervace Pine Ridge cs
dc.subject Black Hills cs
dc.subject vláda USA cs
dc.subject Sioux en
dc.subject Wounded Knee en
dc.subject white settlers en
dc.subject Pine Ridge Reservation en
dc.subject Black Hills en
dc.subject U.S. government en
dc.title The Sioux Nation - before and after Wounded Knee cs
dc.title.alternative The Sioux Nation - before and after Wounded Knee en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Trušník, Roman
dc.date.accepted 2008-06-18
dc.date.vskp-available 2038-05-30
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on aborigines of North America, concretely it compares life of the Sioux tribe before and after the events at Wounded Knee. It is separated into three units: historical overview, the Sioux after Wounded Knee and the Sioux today. The first part, historical overview, describes structure of the Sioux tribe, their way of living and how they were influenced by arrival of the Europeans. The second part, the Sioux after Wounded Knee, deals with important events in Sioux life in the 20th century. The third part, the Sioux today, is concentrated mainly on the living conditions on the Pine Ridge Reservation. en
dc.description.department Ústav jazyků cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/99 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 8489
dc.date.assigned 2008-01-29
utb.result.grade C
local.subject masakr u Wounded Knee (1890 : Jižní Dakota) cs
local.subject masakr u potoka Wounded Knee (1890 : Spojené státy americké) cs
local.subject indiánské rezervace cs
local.subject dějiny cs
local.subject Lakotové cs
local.subject Wounded Knee massacre (1890 : United States) en
local.subject Indians reservations en
local.subject history en
local.subject Lakothas en


Files in this item

Files Size Format View
smolková_2008_bp.pdfBlocked 1.819Mb PDF View/Open
smolková_2008_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
smolková_2008_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account