Hodnocení systému motivace pracovníků v příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Hodnocení systému motivace pracovníků v příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Hodnocení systému motivace pracovníků v příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje
Autor: Srněnská, Jarmila
Vedoucí: Kacr, Josef
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problematikou motivace pracovníků. Je rozdělena do dvou části - teoretické a praktické. V teoretické části je řešena otázka vymezení pojmu motivace, pro-cesu motivace a vnitřní a vnější motivace. Dále se pak zabývá teorií motivace, principy hmotné a nehmotné motivace a motivačním programem podniku. Praktická část pojednává o příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje. Je zde analyzován současný mo-tivační systém. Na základě dotazníkového průzkumu a zkoumání situace v podniku jsou navržena doporučení na zlepšení jejich současného motivačního systému.
URI: http://hdl.handle.net/10563/602
Datum: 2006-05-19
Dostupnost: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 19.05.2036
Ústav: Ústav managementu
Studijní obor: Management a ekonomika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 4109


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
srněnská_2006_bp.pdfZablokované 4.886Mb PDF Zobrazit/otevřít
srněnská_2006_vp.doc 57Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
srněnská_2006_op.doc 49.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet