Přídavek definovaných stabilizátorů na jakost tvarohových koláčů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Přídavek definovaných stabilizátorů na jakost tvarohových koláčů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrabě, Jan
dc.contributor.author Miklová, Libuše
dc.date.accessioned 2010-07-16T16:38:51Z
dc.date.available 2010-07-16T16:38:51Z
dc.date.issued 2008-06-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6031
dc.description.abstract Práce je především praktického charakteru. Zabývá se výrobou domácích svatebních koláčků. Hlavně jde o porovnání kvality tvarohu, konkrétně zabránění uvolňování syrovátky s použitím vhodného stabilizátoru. Dosud byla výroba realizována bez přídavku stabilizátoru, což zhoršovalo senzorickou jakost koláčů. Dále zde popisuji fyzikální i chemické vlastnosti mouky, porovnání pšeničné a žitné mouky a jejich použití při pekárenské výrobě. Složení použitých surovin je popsáno do podrobností. Zmiňuji se také o tom, že stabilizátory jsou vyrobeny z modifikovaných škrobů používaných v pekárenském průmyslu. Část bakalářské práce se věnuje i chemickým a biochemickým změnám v kvasech a těstech při výrobě pečiva. cs
dc.format 55 s. cs
dc.format.extent 8717796 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject pšeničná mouka cs
dc.subject žitná mouka cs
dc.subject vlastnosti mouky cs
dc.subject složení mouky cs
dc.subject lepek cs
dc.subject droždí cs
dc.subject tvaroh cs
dc.subject aditiva cs
dc.subject stabilizátory cs
dc.subject jemné pečivo cs
dc.subject modifikované škroby cs
dc.subject wheat flour en
dc.subject rye flour en
dc.subject properties of flour en
dc.subject structure of flour en
dc.subject gluten en
dc.subject yeast en
dc.subject curd en
dc.subject additive en
dc.subject stabilizers en
dc.subject fancy cake en
dc.subject cookies en
dc.subject modified starches en
dc.title Přídavek definovaných stabilizátorů na jakost tvarohových koláčů cs
dc.title.alternative Addition defined stabilizer on quality cheesecake en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Severová, Marta
dc.date.accepted 2008-06-09
dc.description.abstract-translated This thesis dissert upon the practical character especially. It is concerned with making do-mestic wedding cookies. The main thing is comparison of cheese quality , in the concrete the prevention of whey releasing using facceptable stabilizer. Till this time was production realize without any stabilizer added, which deteriorated sensorial quality of cakes. Then I describe physical and chemical properties of flour, I compare wheat flour and rye flour and their application in bakery production. The structure of used raw materials is described in detail. I also mention that the stabilizers are made from modified starch which is used in bakery industry. Part of this dissertation thesis attends to chemical and biochemical changes in ferments and doughs at production of pastries. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/142 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and food technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 8011
dc.date.assigned 2007-12-17
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
miklová_2008_bp.pdf 8.313Mb PDF View/Open
miklová_2008_vp.doc 44.5Kb Microsoft Word View/Open
miklová_2008_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account