Nezaměstnanost a její vliv na rodinu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Nezaměstnanost a její vliv na rodinu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nevoránek, Jaroslav
dc.contributor.author Kopecká, Miroslava
dc.date.accessioned 2010-07-16T16:57:02Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:24Z
dc.date.issued 2008-03-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6072
dc.description.abstract Diplomová práce s názvem "Nezaměstnanost a její vliv na rodinu" se zabývá problematikou nezaměstnanosti a jejím vlivem na rodinu a její členy. Opírá se o fakta, která zveřejňuje odborná literatura a statistické úřady. Cílem práce je zhodnotit ekonomické a sociální důsledky nezaměstnanosti jako je sociální izolace, materiální a sociální deprivace, ztráta statusu, vliv nezaměstnanosti na rodinu, na fyzické a psychické zdraví. cs
dc.format 82 s. cs
dc.format.extent 855725 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 10.03.2010
dc.subject Právo na práci cs
dc.subject trh práce cs
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject kvalifikace cs
dc.subject riziková skupina cs
dc.subject absolvent cs
dc.subject sociální izolace cs
dc.subject materiální a sociální deprivace cs
dc.subject sociální status cs
dc.subject rekvalifikace cs
dc.subject hmotné zabezpečení cs
dc.subject sociálně-patologický jev cs
dc.subject Right to work en
dc.subject labour market en
dc.subject unemployment en
dc.subject entry qualification en
dc.subject risk group en
dc.subject graduate en
dc.subject social isolation en
dc.subject material and social deprivation en
dc.subject social status en
dc.subject requalification en
dc.subject material provision en
dc.subject social-pathological effect en
dc.title Nezaměstnanost a její vliv na rodinu cs
dc.title.alternative Unemployment and its influence on the family en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2008-05-14
dc.description.abstract-translated The thesis named "Unemployment and its influence on the family " deals with the problems of unemployment and its influence on family and family members. It is based on facts published in professional literature and by the statistics office. The aim is to evaluate the economical and social unemployment entail such as material and social depriviation, loss of status, influance of unemployment on family, physical and psychical health. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009042
dc.date.assigned 2006-11-30
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
kopecká_2008_dp.pdfBlocked 835.6Kb PDF View/Open
kopecká_2008_vp.doc 52.22Kb Microsoft Word View/Open
kopecká_2008_op.doc 59.19Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account