Projekt prodeje platebních šeků a dárkových poukázek na zboží (prodej poukázek na nákup výrobků v prodejnách Baťa, a.s., v SR)

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt prodeje platebních šeků a dárkových poukázek na zboží (prodej poukázek na nákup výrobků v prodejnách Baťa, a.s., v SR)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Suchá, Lucia
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:15:49Z
dc.date.issued 2006-05-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/607
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřená na problematiku zavádění prodeje platebních poukázek společnosti Baťa, a.s., které jsou určené pro firmy a společnosti na Slovensku. První část obsahuje teoretické informace, kterých znalost je potřební při tvorbě takového typu projektu. Jelikož mezi hlavní možnosti využití platebních poukázek patří zejména motivace zaměstnanců, zabývá se analytická část i průzkumem v oblasti motivace zaměstnanců ve Slovenské republice. Jsou tady zdůrazněny nejčastější formy motivátorů. Tato analýza následně poukazuje na aktuální projektové příležitosti. Nosná část při mapovaní situace na trhu tvoří dotazníkový průzkum. Projektová část diplomové práce popisuje analýzu a rozdělení trhu na jednotlivé segmenty a možnosti využití poukázek pro jednotlivé zákaznické skupiny. Součástí projektu je i tvorba databázi potenciálních klentů, nákladová a riziková analýza, a taky návrhy na jejich oslovování. cs
dc.format 103 s., 7 s. příloh cs
dc.format.extent 1204700 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 09.05.2036
dc.subject platební poukázky cs
dc.subject motivace cs
dc.subject zaměstnanci cs
dc.subject Portrova analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject marketingový průzkum cs
dc.subject payment vouchers en
dc.subject motivation en
dc.subject employee en
dc.subject Porter five forces analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject market research en
dc.title Projekt prodeje platebních šeků a dárkových poukázek na zboží (prodej poukázek na nákup výrobků v prodejnách Baťa, a.s., v SR) cs
dc.title.alternative Sales project of payment cheques and gift vouchers on goods (sales of vouchers on goods at Bata stores in Slovak republic) en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vašková, Jana
dc.date.accepted 2006-05-30
dc.date.vskp-available 2036-05-09
dc.description.abstract-translated Diploma work deals with a problems of implementation of Bata payment vouchers intented for companies. First - theoretical part of this work contains theoretical information, knowledge of which is needy fo creation of this type of project. As the main advantage of vouchers is the employee motivation, deal the second part of diploma work with an research of employee motivation in Slovak republic. The most common forms of motivation are highlighted. This analysis pointed out the current project opportunities. The last part of diploma work deals with a market segmentation and taking advantages of vouchers meanted for each individual client group. The project contains creation of cliental database, proposals of addressing and cost-benefit analysis as well. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3735
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
suchá_2006_dp.pdfBlocked 1.148Mb PDF View/Open
suchá_2006_vp.doc 38.5Kb Microsoft Word View/Open
suchá_2006_op.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account