Domácí násilí z hlediska policejní praxe

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Domácí násilí z hlediska policejní praxe

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nedoma, Ivan
dc.contributor.author Štrýgl, Ivo
dc.date.accessioned 2010-07-16T17:20:59Z
dc.date.available 2010-07-16T17:20:59Z
dc.date.issued 2008-04-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6132
dc.description.abstract Práce je zaměřena na rozbor domácího násilí z pohledu sociální pedagogiky a psychologie. Teoretická část se zabývá hlubším rozborem příčin vzniku domácího násilí, praktická část obsahuje analýzu konkrétních příkladů domácího násilí z policejní praxe. Policie pomáhá obětem domácího násilí a přispívá k řešení tohoto sociálně patologického jevu. Její činnost se však neobejde bez spolupráce pomáhajících profesí a jejich vzájemné koordinace. cs
dc.format 52 s. cs
dc.format.extent 580661 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Domácí násilí cs
dc.subject oběť cs
dc.subject pachatel cs
dc.subject policie cs
dc.subject intervence cs
dc.subject rodina cs
dc.subject násilná osoba cs
dc.subject dítě cs
dc.subject týrání cs
dc.subject trestný čin cs
dc.subject syndrom cs
dc.subject vykázání cs
dc.subject přestupek cs
dc.subject pomoc cs
dc.subject sociální pedagog cs
dc.subject pomáhající profese cs
dc.subject Domestic violence en
dc.subject victim en
dc.subject offender en
dc.subject police en
dc.subject intervention en
dc.subject family en
dc.subject violent person en
dc.subject child en
dc.subject maltreatment en
dc.subject crime en
dc.subject syndrome en
dc.subject expulsion en
dc.subject violation en
dc.subject help en
dc.subject social pedagogue en
dc.subject supporting professions en
dc.title Domácí násilí z hlediska policejní praxe cs
dc.title.alternative Domestic violence from the perspective of the police practice en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šnitr, František
dc.date.accepted 2008-06-23
dc.description.abstract-translated The thesis is aimed to analyse domestic violence from the view of social pedagogy and psychology. While theoretical part deals with closer analysis of reasons causing the origination of domestic violence, practical part contains analysis of true cases of domestic violence based on police practice. Police help victims of domestic violence and contribute to resolving this socio-pathological phenomenon. Nevertheless their procedures request cooperation with other supporting professions and also their mutual coordination. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009427
dc.date.assigned 2007-04-30
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
štrýgl_2008_bp.pdfBlocked 567.0Kb PDF View/Open
štrýgl_2008_vp.doc 50.22Kb Microsoft Word View/Open
štrýgl_2008_op.doc 103.2Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account