Iniciace sociální opory ženami na rodičovské dovolené

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Iniciace sociální opory ženami na rodičovské dovolené

Show simple item record

dc.contributor.advisor Švec, Vlastimil cs
dc.contributor.author Gabrhelíková, Renata cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T17:22:29Z
dc.date.available 2010-07-16T17:22:29Z
dc.date.issued 2008-05-27 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6135
dc.description.abstract Sociální opora má pozitivní vliv na psychické zdraví ženy na rodičovské dovolené, na kvalitu jejího života a na její vnímání stresových situací. Aby měla žena co největší užitek ze sociální opory, je nutné, v některých případech, přistoupit k iniciaci této opory. Efektivní iniciační strategie umožní ženě získat oporu, kterou skutečně potřebuje a kterou považuje za dostatečnou a kvalitní. cs
dc.format 91s., 96s. příloh cs
dc.format.extent 8163888 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Hledání sociální opory cs
dc.subject iniciace sociální opory cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject rodičovská dovolená cs
dc.subject sociální opora cs
dc.subject sociální síť cs
dc.subject sociální integrace cs
dc.subject stres cs
dc.subject vnímaná sociální opora cs
dc.subject zvládací strategie cs
dc.subject Coping strategy en
dc.subject Initiation of social support en
dc.subject Maternity leave en
dc.subject Quality of life en
dc.subject Perceived social support en
dc.subject Seeking social support en
dc.subject Social integration en
dc.subject Social network en
dc.subject Social support en
dc.subject Stress en
dc.title Iniciace sociální opory ženami na rodičovské dovolené cs
dc.title.alternative Initiation of social support by women having their maternity leave en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Ernest, Barbara cs
dc.date.accepted 2008-06-24 cs
dc.description.abstract-translated The social support has a positive influence of psychical health of a woman who takes maternity leave. It has also a positive influence on the life quality of this woman and on the manner how she perceives stress situations. In order to enable the woman to have the biggest possible profit of this social support, it is necessary, in some cases, to perform initiation of this support. The effective initiation strategy enables the woman to obtain the support which she really needs and which she considers to be sufficient and provided with high quality. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 7737
dc.date.assigned 2008-01-03 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
gabrhelíková_2008_dp.pdf 7.785Mb PDF View/Open
gabrhelíková_2008_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open
gabrhelíková_2008_op.doc 50Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account