Current Perspectives of City and Reserve Aboriginal Populations in Canada

DSpace Repository

Language: English čeština 

Current Perspectives of City and Reserve Aboriginal Populations in Canada

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sedláčková, Radka
dc.contributor.author Talašová, Martina
dc.date.accessioned 2010-07-16T17:28:57Z
dc.date.available 2010-07-16T17:28:57Z
dc.date.issued 2008-05-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6143
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá původními obyvateli Kanady a pohledem na jejich současný život v kanadské společnosti. Historický přehled poukazuje na formování vztahů s evropskými přistěhovalci. Hlavní pozornost je však věnována srovnání života původních obyvatel, kteří žijí ve městech a v rezervacích a především na srovnání úrovně bydlení, vzdělání a pracocních příležitostí. Na konci každé komparace jsou dány návrhy na zlepšení úrovně současných podmínek v každé z těchto oblastí. cs
dc.format 66 s., 5 s. obr.příloh. cs
dc.format.extent 567782 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject původní obyvatelé Kanady cs
dc.subject kmen cs
dc.subject asimilace cs
dc.subject Indian Act cs
dc.subject Bill C-31 cs
dc.subject migrace z měst a rezervací cs
dc.subject kvalita bydlení cs
dc.subject vzdělání cs
dc.subject pracovní příležitosti cs
dc.subject vládní dotace a programy cs
dc.subject Aboriginal people of Canada en
dc.subject tribe en
dc.subject assimilation en
dc.subject Indian Act en
dc.subject Bill C-31 en
dc.subject migration on and off reserve en
dc.subject housing conditions en
dc.subject education en
dc.subject employment opportunities en
dc.subject federal funds and programs en
dc.title Current Perspectives of City and Reserve Aboriginal Populations in Canada cs
dc.title.alternative Current Perspectives of City and Reserve Aboriginal Populations in Canada en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Svobodová, Dagmar
dc.date.accepted 2008-06-17
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the original inhabitants of Canada and their current life in the Canadian society. The historical context gives evidence of forming relationships with the non-Aboriginal newcomers, but the main focus is on the comparison of Aboriginal people living on and off reserve, in the issues of adequate housing, education and employment opportunities. In the end of each comparison there are suggestions how to improve these issues and thus increase their quality of life. en
dc.description.department Ústav jazyků cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/99 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 8491
dc.date.assigned 2008-01-29
utb.result.grade A
local.subject původní obyvatelé cs
local.subject Indiáni cs
local.subject Eskymáci cs
local.subject Métisové cs
local.subject Kanada cs
local.subject dějiny cs
local.subject indigenous peoples en
local.subject American Indians en
local.subject Eskimos en
local.subject Métis en
local.subject Canada en
local.subject history en


Files in this item

Files Size Format View
talašová_2008_bp.pdf 554.4Kb PDF View/Open
talašová_2008_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
talašová_2008_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account