Masmédia a jejich vliv na rozvoj osobnosti dítěte

DSpace Repository

Language: English čeština 

Masmédia a jejich vliv na rozvoj osobnosti dítěte

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín
dc.contributor.author Brzobohatý, Marian
dc.date.accessioned 2010-07-16T17:29:09Z
dc.date.issued 2008-03-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6144
dc.description.abstract Práce spojuje analýzu vývoje médií od 19. století do současnosti s popisem vlivu, jaký média mají na děti a mládež. Její stěžejní část je věnována kriminalitě mládeže a vzájemné souvislosti s novými komunikačními prostředky. Výsledky realizovaného průzkumu pak ověřují učiněné teoretické závěry. cs
dc.format 42 s. cs
dc.format.extent 825830 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 17.03.2038
dc.subject Média cs
dc.subject děti cs
dc.subject Internet cs
dc.subject televize cs
dc.subject počítačové hry cs
dc.subject kriminalita cs
dc.subject násilí cs
dc.subject šikana cs
dc.subject sociologie cs
dc.subject sociální skupiny cs
dc.subject restrikce cs
dc.subject Media en
dc.subject Children en
dc.subject Internet en
dc.subject television en
dc.subject computer games en
dc.subject crime en
dc.subject violence en
dc.subject bullying en
dc.subject sociology en
dc.subject social groups en
dc.subject restrictions en
dc.title Masmédia a jejich vliv na rozvoj osobnosti dítěte cs
dc.title.alternative The effect of mass media on child personality development en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šigut, Zdeněk
dc.date.accepted 2008-06-25
dc.date.vskp-available 2038-03-17
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis combines an analysis of masmedia evolution since 19th century to the present with a description of their influence on children and teenagers. Its main part is dedicated to children's criminality and its mutual connection with modern means of communication. In the final part of the thesis theoretical findings are supported by results of the realized survey. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009252
dc.date.assigned 2007-04-30
utb.result.grade A
local.subject vliv masmédií cs
local.subject rozvoj osobnosti cs
local.subject kriminalita mládeže cs
local.subject media influence en
local.subject personality development en
local.subject juvenile delinquency en


Files in this item

Files Size Format View
brzobohatý_2008_bp.pdfBlocked 806.4Kb PDF View/Open
brzobohatý_2008_vp.doc 67.22Kb Microsoft Word View/Open
brzobohatý_2008_op.doc 68.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account