Šikana mezi vězněnými osobami v podmínkách českých věznic

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Šikana mezi vězněnými osobami v podmínkách českých věznic

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mastej, Jiří cs
dc.contributor.author Kolář, Zdeněk cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:18:06Z
dc.date.available 2010-07-13T13:18:06Z
dc.date.issued 2005-11-25 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/614
dc.description.abstract Bakalářská práce " Šikana mezi vězněnými osobami v podmínkách českých věznic", se zabývá lepší orientací ve vzájemných vztazích mezi odsouzenými a obviněnými. Teoretická část se obecně věnuje problematice výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody, věznic, agresivity, šikanování. Část praktická se již konkrétně zabývá negativním jevem šikanování. Zda se obětí šikany stávají častěji odsouzení a obvinění s handicapem, a zda nepřímí účastníci šikaně více či méně pasivně přihlížejí. V závěrečné části jsou mimo jiné navržena opatření pro prevenci tohoto sociálně patologického jevu. cs
dc.format 43 s. cs
dc.format.extent 312372 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject trestní řízení cs
dc.subject výkon vazby cs
dc.subject výkon trestu cs
dc.subject prisonizace cs
dc.subject obviněný cs
dc.subject odsouzený cs
dc.subject agrese cs
dc.subject agresivita cs
dc.subject dozorce cs
dc.subject šikanování cs
dc.subject Criminal procedure en
dc.subject detention en
dc.subject punishment execution en
dc.subject imprisonment en
dc.subject accused en
dc.subject convicted en
dc.subject assertiveness en
dc.subject aggression en
dc.subject warder en
dc.subject chicane en
dc.title Šikana mezi vězněnými osobami v podmínkách českých věznic cs
dc.title.alternative Bullying among convicts in Czech prisons en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vízdal, František cs
dc.date.accepted 2006-01-31 cs
dc.description.abstract-translated This essay of a bachelor degree, named "The chicane among the imprisoned individuals in the Czech prisons'q, is focused on a better orientation in the relationship between the convicted and accused individuals imprisoned together. The theoretical part is devoted to the dilemma of detention, imprisonment, state prisons, assertiveness, and chicane. The practical part is devoted to chicane itself and its negative impacts. Whether the handicapped individuals are vexed in the higher amount of cases and whether there is a problem of the passive tolerance of chicane in prisons. In the final part there are several recommendations for the prevention. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 2359
dc.date.assigned 2004-12-17 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
kolář_2006_bp.pdfBlocked 305.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account