Features of Job Advertisements in English and in Czech

DSpace Repository

Language: English čeština 

Features of Job Advertisements in English and in Czech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drábková, Lenka
dc.contributor.author Čechová, Karolína
dc.date.accessioned 2010-07-16T18:08:29Z
dc.date.available 2010-07-16T18:08:29Z
dc.date.issued 2008-05-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6208
dc.description.abstract Práce se zabývá analýzou inzerátů pracovních míst v britských a českých denících, jejich společnými rysy a rozdíly. Teoretická část pojednává o typických znacích, výrazových a lingvistických prostředcích, které se vyskytují v britských a českých inzerátech pracovních míst. Cílem praktické části je zkoumání znaků, které byly popsány v teoretické části, s použitím grafů. cs
dc.format 49 s., 8 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1150043 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Inzeráty pracovních míst cs
dc.subject noviny cs
dc.subject čtenáři cs
dc.subject titulky cs
dc.subject slogany cs
dc.subject obrázky cs
dc.subject loga cs
dc.subject Job advertisements en
dc.subject newspapers en
dc.subject readers en
dc.subject headlines en
dc.subject slogans en
dc.subject images en
dc.subject logos en
dc.title Features of Job Advertisements in English and in Czech cs
dc.title.alternative Features of Job Advertisements in English and in Czech en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vabroušková, Věra
dc.date.accepted 2008-06-16
dc.description.abstract-translated The work provides analysis of job advertisements published in British and Czech dailies, their common features and differences. The theoretical part of the work deals with characteristic features, means of expression and linguistic means of job advertisements occurring in British and Czech job advertisements. The aim of the practical part is to analyse features described in the practical part by using charts. en
dc.description.department Ústav jazyků cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/99 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 8484
dc.date.assigned 2008-01-29
utb.result.grade A
local.subject inzerce cs
local.subject tištěná inzerce cs
local.subject nábor pracovníků cs
local.subject angličtina cs
local.subject čeština cs
local.subject advertisements en
local.subject printed advertisements en
local.subject recruitment en
local.subject English language en
local.subject Czech language en


Files in this item

Files Size Format View
čechová_2008_bp.pdfBlocked 1.096Mb PDF View/Open
čechová_2008_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
čechová_2008_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account