Šikana a její prevence ve škole

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Šikana a její prevence ve škole

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kraus, Blahoslav
dc.contributor.author Nováková, Vladislava
dc.date.accessioned 2010-07-16T18:21:46Z
dc.date.available 2010-07-16T18:21:46Z
dc.date.issued 2008-03-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6227
dc.description.abstract Šikana je komplexní problém celé naší společnosti. Snaha o porozumění tomuto jevu a hledání cest k nápravě nám ukazuje na nedostatky školského systému a společnosti, která v mnoha případech dává živnou půdu vývoji a rozvoji tohoto problému. Široká veřejnost se tímto problémem začíná zabývat. Už se nebojíme tento okruh negativních jevů řešit, nacházíme způsoby jak skupiny efektivně léčit a jak posilovat imunitu oběti a jak šikanování předcházet. cs
dc.format 62 s. cs
dc.format.extent 600900 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Šikana cs
dc.subject škola cs
dc.subject prevence cs
dc.subject děti cs
dc.subject mládež cs
dc.subject společnost cs
dc.subject Bullying en
dc.subject school en
dc.subject prevention en
dc.subject youth en
dc.subject society en
dc.title Šikana a její prevence ve škole cs
dc.title.alternative Bullying at schools and its prevention en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, Petr
dc.date.accepted 2008-05-14
dc.description.abstract-translated Bulling is a general problem in our whole country. The effort to understand this phenomenon and search of the ways to get it better shows us imperfection of our school system and society, which in many ways offers an opportunity for expansion of this problem. Public is starting to take interest in this problem. We are not afraid any more to solve the sphere of negative phenomenon, we find the way how to effectively treat it and boost the immunity of victim and we learn how to prevent bullying. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009092
dc.date.assigned 2006-11-30
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
nováková_2008_dp.pdfBlocked 586.8Kb PDF View/Open
nováková_2008_vp.doc 57.22Kb Microsoft Word View/Open
nováková_2008_op.doc 61.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account