Hodnotová orientace mládeže jako sociálně-edukační problém

DSpace Repository

Language: English čeština 

Hodnotová orientace mládeže jako sociálně-edukační problém

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šnitr, František
dc.contributor.author Mazánek, Miroslav
dc.date.accessioned 2010-07-16T18:29:23Z
dc.date.available 2010-07-16T18:29:23Z
dc.date.issued 2008-03-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6246
dc.description.abstract Tato práce se pokouší stručně charakterizovat prostředí, ve kterém se dnešní mládež pohybuje. Popisuje systém hodnot ve vztahu ke společnosti a snaží se hledat souvislosti mezi prostředím, výchovným procesem a hodnotovou orientací, která je dnes mladými lidmi preferována. Empirická část práce analyzuje výsledky průzkumného dotazníkového šetření, malého souboru středoškolských studentů, kteří se vyjádřili k otázkám rodinného zázemí, školního prostředí, stupnici hodnot a životních cílů. cs
dc.format 71 s. cs
dc.format.extent 677290 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Člověk cs
dc.subject edukační proces cs
dc.subject hodnoty a postoje cs
dc.subject chování cs
dc.subject mládež cs
dc.subject společnost cs
dc.subject učitel cs
dc.subject výzkum cs
dc.subject žák cs
dc.subject Human en
dc.subject educational process en
dc.subject values and attitudes en
dc.subject behaviour en
dc.subject adolescents en
dc.subject society en
dc.subject teacher en
dc.subject research en
dc.subject student en
dc.title Hodnotová orientace mládeže jako sociálně-edukační problém cs
dc.title.alternative Youth value orientation as a social-education problem en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, František
dc.date.accepted 2008-05-13
dc.description.abstract-translated The aim of this paper is to describe social environment in which today's youths live. It describes various categories of values connected with modern society and tries to find common patterns and mutual relations among the environment, education processes and the values which today's youths prefer. The empirical part of the paper evaluates results of an interview survey in which a small group of secondary school students answered questions related to family life, school environment and teaching methods, value orientation and life goals. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009216
dc.date.assigned 2006-11-30
utb.result.grade B
local.subject hodnotová výchova cs
local.subject hodnotová orientace cs
local.subject values education en
local.subject value orientation en


Files in this item

Files Size Format View
mazánek_2008_dp.pdfBlocked 661.4Kb PDF View/Open
mazánek_2008_vp.doc 50.22Kb Microsoft Word View/Open
mazánek_2008_op.doc 60.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account