Faktory ovlivňující změnu postojů k vlastní deviaci u sexuálních deviantů ve VTOS

DSpace Repository

Language: English čeština 

Faktory ovlivňující změnu postojů k vlastní deviaci u sexuálních deviantů ve VTOS

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jirku, Milan
dc.contributor.author Novotná, Milada
dc.date.accessioned 2010-07-16T18:31:07Z
dc.date.available 2010-07-16T18:31:07Z
dc.date.issued 2008-03-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6251
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou léčby sexuálních deviantů započatou již ve výkonu trestu odnětí svobody. Popisuje projevy sexuálního chování, zabývá se tím, jaké chování je ještě normální, jaké je již projevem deviace. Vyjmenovává druhy deviací. Zabývá se mravnostními delikty, diagnostikou, recidivou a léčbou. Zaměřuje se na práci specializovaného oddělení sexuálních deviantů ve výkonu trestu odnětí svobody. Věnuje se vzniku oddělení, personálnímu obsazení, programu zacházení. V průzkumné části zjišťuje vliv lokálního prostředí, rodiny, vzdělání, sociálního klimatu, zaměstnání, umístění ve specializovaném oddělení pro sexuální devianty na postoje a náhled jedince na vlastní sexuální deviaci. Vytvořen profil sexuálního devianta. V závěru uvedeny 4 kasuistiky odsouzených sexuálních deviantů, vykonávajících trest ve specializovaném oddělení. cs
dc.format 94 s. cs
dc.format.extent 1284105 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Sexuální deviace cs
dc.subject výkon trestu odnětí svobody cs
dc.subject léčba cs
dc.subject recidiva cs
dc.subject specializované oddělení cs
dc.subject program zacházení cs
dc.subject profil sexuálního devianta cs
dc.subject kasuistika cs
dc.subject Sexual assault en
dc.subject execution of sentence confinement en
dc.subject cure en
dc.subject recidivism en
dc.subject specialized department en
dc.subject program of treating en
dc.subject sexual deviant profile en
dc.subject casuistry en
dc.title Faktory ovlivňující změnu postojů k vlastní deviaci u sexuálních deviantů ve VTOS cs
dc.title.alternative Factors affecting the change of prisoners' attitudes towards their sexual deviations en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jůzl, Miloslav
dc.date.accepted 2008-05-14
dc.description.abstract-translated Bachelor's diploma is concerned with the event of curing of sexual deviant which has been started already at the time execution of sentence confinement. It is divided into four main chapters. The first chapter describes manifestations of sexual behavior, it says, which behavior is normal and which is manifestation of deviation. I enumerate all kinds of deviations. The second chapter talks about the access to the solution of certain problem. I concerned with the immoral offence, cure, therapeutic experience and recidivism. In the third chapter I focus on the research of specialized department of sexual deviants being in execution of sentence confinement. I pay attention to the inception of department, personal fitting and program of treating. In the last chapter I appreciate the going and effects of curing sexual deviation in Prison Service. On the bases of all results I illustrate small recidivism of sexual criminal offence by the convicted who went through the specialized department. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1008978
dc.date.assigned 2006-11-30
utb.result.grade A
local.subject sexuální delikventi cs
local.subject vězení cs
local.subject sexuální léčba cs
local.subject sexual delinquents en
local.subject prisons en
local.subject sexual therapy en


Files in this item

Files Size Format View
novotná_2008_dp.pdfBlocked 1.224Mb PDF View/Open
novotná_2008_vp.doc 58.22Kb Microsoft Word View/Open
novotná_2008_op.jpg 547.0Kb JPEG image View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account