Výroba taveného sýra s plísní na povrchu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Výroba taveného sýra s plísní na povrchu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Buňka, František
dc.contributor.author Bejblová, Martina
dc.date.accessioned 2010-07-16T18:31:19Z
dc.date.available 2010-07-16T18:31:19Z
dc.date.issued 2008-06-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6252
dc.description.abstract Tato práce byla zaměřena na realizaci výroby taveného sýra s plísní na povrchu. První část práce je věnována obecné výrobě taveného sýra včetně popisu strojního zařízení i použité plísňové kultury Penicillium nalgiovense. Výroba taveného sýra byla realizována v laboratorních podmínkách v Kroměříži. Vyrobené tavené sýry byly analyzovány pomocí základních ukazatelů (obsah sušiny, tuku, pH, SH) a indexu proteolýzy (pomocí TCA). Dále byla provedena mikrobiální kontrola taveniny a senzorická analýza taveného sýra s plísní na povrchu. Vyrobený tavený sýr odpovídal teoretickým předpokladům mikrobiální i fyzikálně-chemické kontrole. Senzorická kontrola odhalila hořkou chuť sýra způsobenou pravděpodobně vysokou proteolýzou použité plísňové kultury. cs
dc.format 46 s., 4 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 855784 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Tavený sýr s plísní na povrchu cs
dc.subject plísňová kultura cs
dc.subject tavicí zařízení cs
dc.subject Processed cheese with a mould on cover en
dc.subject culture of moulds en
dc.subject smelting apparatus en
dc.title Výroba taveného sýra s plísní na povrchu cs
dc.title.alternative Production of processed cheese with mould on cover en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Černíková, Michaela
dc.date.accepted 2008-06-10
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with realization of production of processed cheese with a mould on cover. First part is focused on general production of processed cheese including discrip-tion of machinery as well as used culture of moulds Penicillium nalgiovense. Production of processed cheese was realised in laboratory conditions in Kroměříž. Produced pieces of processed cheese were analyzed by means of basic indicators (solids content, fat content, pH, SH) and proteolysis index (by means of TCA). Moreover, microbial control of melt as well as sensoric analysis of processed cheese with a mould on cover were realised. The produced samples comformed to theoretical expectations of microbial and physiochemical control. The sensoric control detected bitter taste of cheese probably caused by a high pro-teolytic activity of used culture of moulds. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/142 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and food technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 7917
dc.date.assigned 2007-11-16
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
bejblová_2008_bp.pdfBlocked 835.7Kb PDF View/Open
bejblová_2008_vp.doc 32.5Kb Microsoft Word View/Open
bejblová_2008_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account