Problematika základní odborné přípravy příslušníků Policie ČR

DSpace Repository

Language: English čeština 

Problematika základní odborné přípravy příslušníků Policie ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drábek, Josef
dc.contributor.author Číhal, Vratislav
dc.date.accessioned 2010-07-16T18:32:41Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:25Z
dc.date.issued 2008-04-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6256
dc.description.abstract Bakalářská práce podává přehled o vývoji a současném stavu základního policejního školství. Úvod je věnován obecné problematice vzdělávání člověka, následuje stručná charakteristika vzdělávání policistů. Hlavní část díla je věnována rozboru nejdůležitějších modelů základního vzdělávání nových příslušníků Policie České republiky, které byly naplňovány po roce 1989. Hlavním cílem je poukázat nejen na systémové a pedagogické rozdíly, ale zejména na sociální stránku a aspekty tohoto procesu. Závěr je věnován sumarizaci získaných poznatků, jejich srovnání a hodnocení. Nastíněna je i vize, kterým směrem se má tento proces nadále ubírat. cs
dc.format 59 s. cs
dc.format.extent 351047 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 24.04.2010
dc.subject Vzdělávání člověka cs
dc.subject vzdělávání příslušníků Policie ČR cs
dc.subject osobnost policisty cs
dc.subject systém vzdělávání cs
dc.subject základní odborná příprava policistů cs
dc.subject vzdělávací modely po roce 1989 cs
dc.subject profil a kompetence policisty cs
dc.subject sociální aspekty cs
dc.subject dopady vzdělávání policistů pro společnost cs
dc.subject filozofie "Community policing" cs
dc.subject Human education en
dc.subject education of the Czech Republic policemen en
dc.subject personality of policeman en
dc.subject system of education en
dc.subject elementary professional police course en
dc.subject educational models after 1989 en
dc.subject profile and qualification of policeman en
dc.subject social aspects en
dc.subject impact of police education to society en
dc.subject community policing filosofy en
dc.title Problematika základní odborné přípravy příslušníků Policie ČR cs
dc.title.alternative Problems of an elementary professional training of the Czech police members en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šnitr, František
dc.date.accepted 2008-06-25
dc.description.abstract-translated The bachelor theses deals with a development of an elementary police education and it's present condition as well. Prologue is concerned with the general issues of the human education followed by a brief characteristics of police education. The major part of this theses deals with analysis of the most important models of an elementary education of new members of the Police of the Czech Republic used after 1989. The principal aim is not only to point out to systemic and pedagogical differences, but especially to stress social aspects of this process. Epilogue is concerned with sumarization of gaining pieces of information, their comparasion and assessment. There is also sketched out a vision showing the process where to be proceed. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth veřejné cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009400
dc.date.assigned 2007-04-30
utb.result.grade C
local.subject profesní příprava cs
local.subject policie cs
local.subject basic vocational training en
local.subject professional training en
local.subject police en


Files in this item

Files Size Format View
číhal_2008_bp.pdf 342.8Kb PDF View/Open
číhal_2008_vp.doc 248.2Kb Microsoft Word View/Open
číhal_2008_op.doc 124.2Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account