Vzdělávání policistů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vzdělávání policistů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šnitr, František
dc.contributor.author Macháček, Michal
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:22:09Z
dc.date.available 2010-07-13T13:22:09Z
dc.date.issued 2006-04-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/627
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci, která se zabývá vzděláváním policistů se snažím vystihnout historii vzdělávání bezpečnostních složek. V jednotlivých kapitolách se pokouším zachytit specifika uvedené doby a vlivy, které vzdělání určovaly. Cílem bakalářské práce je poukázat na fakt, že vzdělávání bezpečnostních sborů má v našich zemích letitou tradici, a nejedná se pouze o fenomén dnešní doby. cs
dc.format 45 s. cs
dc.format.extent 290500 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Vzdělávání dospělých cs
dc.subject vzdělání cs
dc.subject výcvik cs
dc.subject školení cs
dc.subject odborná příprava cs
dc.subject odborná praxe cs
dc.subject další vzdělávání cs
dc.subject celoživotní vzdělávání cs
dc.subject výchova cs
dc.subject studium cs
dc.subject kombinovaná forma cs
dc.subject bakalářský studijní program cs
dc.subject Education of adult en
dc.subject education en
dc.subject exercise en
dc.subject practise en
dc.subject skill en
dc.subject special preparation en
dc.subject special practise en
dc.subject adult next education en
dc.subject lifelong education en
dc.subject upbringing en
dc.subject study en
dc.subject elaboráte form en
dc.subject bachelor's study branch en
dc.title Vzdělávání policistů cs
dc.title.alternative Education of policemen en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nevoránek, Jaroslav
dc.date.accepted 2006-06-19
dc.description.abstract-translated In myown bachelor's work, which engage in education of policemen. I endeavour catch history of education's safety organs. I endeavour find in singles chapters eculiarities mentioned season and influence, which dertmined education. Objective bachelor's work is refer to fact that education of safety boards has tradition of many year's standing in our counry and it isn't only prodigy of today's time. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1003652
dc.date.assigned 2005-04-15
utb.result.grade E
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
macháček_2006_bp.pdf 283.6Kb PDF View/Open
macháček_2006_vp.doc 55.18Kb Microsoft Word View/Open
macháček_2006_op.doc 48.19Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account