Prostituce jako sociální a patologický problém

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Prostituce jako sociální a patologický problém

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nevoránek, Jaroslav
dc.contributor.author Zelinka, Oldřich
dc.date.accessioned 2010-07-16T18:52:45Z
dc.date.available 2010-07-16T18:52:45Z
dc.date.issued 2008-04-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6305
dc.description.abstract V bakalářské práci jsou obsaženy skutečnosti, přibližující a objasňující prostituci v jejich historických souvislostech. Práce přibližuje její vývoj ovlivněný cestou společenskými pospolitostmi, její provázanost s kulturou, náboženstvím a zřízením. Předkládá způsoby prevence předcházení tomuto sociálně patologickému problému. Zabývá se příčinami, zvláště pak dětské prostituce, a upozorňuje na její následky. Varuje před úzkou souvislostí s kriminalitou a interpretuje některé ze skutkových podstat trestných činů, souvisejících s prostitucí. Informuje o řešení prostituce na mezinárodní scéně a nastiňuje strategie jejího řešení. cs
dc.format 55 s. cs
dc.format.extent 329510 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Prostituce cs
dc.subject sexualita cs
dc.subject dětská prostituce cs
dc.subject homosexualita cs
dc.subject pohlavní styk cs
dc.subject soulož cs
dc.subject organizovaný zločin cs
dc.subject prostitutka cs
dc.subject pornografie cs
dc.subject obchodování s lidmi cs
dc.subject komerční sex cs
dc.subject Prostitution en
dc.subject sexuality en
dc.subject child prostitution en
dc.subject homosexuality en
dc.subject sexual intercourse en
dc.subject sex organized crime en
dc.subject prostitute en
dc.subject pornohraphy en
dc.subject human trafficking en
dc.subject commercial sex en
dc.title Prostituce jako sociální a patologický problém cs
dc.title.alternative Prostitution as social and pathological problem en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šigut, Zdeněk
dc.date.accepted 2008-06-26
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis contain facts which explain prostitution in its historical context. The thesis outlines development of prostitution and political establishment. It presents metgods of prevention of this social pathological problem. It also deals with the causes of prostitution and draws attention to its effects. It warns us of its connection with criminality and it interprets the facts of the crimeswhich are related to prostitution. It gives information how problem of prostitution is solved at the international stage and it outlines strategies of solving this problem. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009463
dc.date.assigned 2007-04-30
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
zelinka_2008_bp.pdfBlocked 321.7Kb PDF View/Open
zelinka_2008_vp.doc 51.22Kb Microsoft Word View/Open
zelinka_2008_op.doc 69.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account