Sociálně-pedagogické determinanty volby povolání

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociálně-pedagogické determinanty volby povolání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vízdal, František
dc.contributor.author Srníková, Kateřina
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:23:06Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:26Z
dc.date.issued 2006-04-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/630
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problémem volby povolání obecně (v libovolné fázi života) a v závěru školní docházky na základní škole.Otázka zdařilého výběru povolání patří dnes k nejdůležitějším volbám v životě mladého člověka vůbec. Při tomto rozhodování mohou pomoci nejenom rodiče, ale i odborníci. Kde mají hledat jedinci potřebné informace a na koho se mohou obrátit, je uvedeno v teoretické části práce. V praktické části jsou prezentovány výsledky mého výzkumu, jehož cílem bylo zjistit co vede žáky devátých tříd k tomu, že se rozhodnou právě pro konkrétní školu či učební obor, a jak velký vliv mají na jejich rozhodování především rodiče. cs
dc.format 58 s. cs
dc.format.extent 1201870 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 12.04.2011
dc.subject volba povolání cs
dc.subject svět práce cs
dc.subject kariérní poradenství cs
dc.subject sociálně-padagogické determinanty volby povolání cs
dc.subject rodina a volba povolání cs
dc.subject škola a volba povolání cs
dc.subject Job choice en
dc.subject world of work en
dc.subject career consulting en
dc.subject socially-pedagogical determinants of job choice en
dc.subject family and job choice en
dc.subject school and job choice en
dc.title Sociálně-pedagogické determinanty volby povolání cs
dc.title.alternative Socially-pedagogical determinants of job choice en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nevoránek, Jaroslav
dc.date.accepted 2006-06-21
dc.description.abstract-translated This bachelor work is concerned with choice of job search generally (on arbitrary period of person life) and at point when person is ending his school attendance. Question of successful job search is the most important question for young people at all. Not only parents can help with decision making, but also specialist. In theoretical part of work I show where young people can find information about work and who can help them. In practical part I present results of my research, whose main target has been discovering scholar ninth class, why they choose particular work (school) and how big interference had parents to childrens final decision. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth veřejné cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 2010
dc.date.assigned 2005-04-15
utb.result.grade A
local.subject výběr povolání cs
local.subject vocational guidance en


Files in this item

Files Size Format View
srníková_2006_bp.pdf 1.146Mb PDF View/Open
srníková_2006_op.doc 24.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account