Analýza kriminality a činnosti Policie České republiky v modelovém území okresu Prostějov

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Analýza kriminality a činnosti Policie České republiky v modelovém území okresu Prostějov

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Analýza kriminality a činnosti Policie České republiky v modelovém území okresu Prostějov
Autor: Weisgärber, Petr
Vedoucí: Novosák, Jiří
Abstrakt: Bakalářská práce se snaží představit kriminalitu jako jeden z mnoha klíčových faktorů, který provází lidskou společnost po celou dobu jejího kontinuálního vývoje a lze jí přitom taktéž chápat jako určitou formu nežádoucího jednání. Úvahy a snahy o vytvoření adekvátních prostředků, které by pomohly trestnou činnost eliminovat a zabránily by tak určité destabilizaci celospolečenského systému, se v dnešní době jeví jako více než nezbytné. Obsahová náplň bakalářské práce se nejprve zaměřuje na analýzu kriminality, vymezení hlavních pojmů, které s trestnou činností souvisí a dále na charakteristiku vybraných druhů kriminalit. Navazující část práce se soustřeďuje na činnost jedné z bezpečnostních složek státu, a to Policie České republiky. Snahou je identifikovat hlavní problematické faktory, se kterými se policejní aparát potýká, nejen v rámci své činnosti, ale také s ohledem na ukazatele objasněnosti kriminality. Modelové území, které bylo pro analýzu vybraných ukazatelů kriminality a činnosti policejních složek zvoleno je okres Prostějov a jednotlivá obvodní oddělení Policie ČR v této oblasti. Konečná fáze práce se zaměřuje na identifikaci nástrojů, které by vedly ke zlepšení činnosti policejních složek a tím i ke zvýšení samotné objasněnosti trestné činnosti v modelovém území, které spadá pod správu Okresního ředitelství Policie ČR v Prostějově.
URI: http://hdl.handle.net/10563/6339
Datum: 2008-05-23
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje
Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 7441


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
weisgärber_2008_bp.pdfZablokované 1.436Mb PDF
weisgärber_2008_vp.doc 47.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
weisgärber_2008_op.doc 2.211Mb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet