Domácí násilí z pohledu Policie České republiky

DSpace Repository

Language: English čeština 

Domácí násilí z pohledu Policie České republiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chudý, Štefan
dc.contributor.author Štěrba, René
dc.date.accessioned 2010-07-16T19:17:53Z
dc.date.available 2018-05-22T23:00:08Z
dc.date.issued 2008-05-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6365
dc.description.abstract Tato práce se zabývá problematikou domácího násilí z hlediska Policie ČR. Práce samotná je dělena na dvě části a to teoretickou a praktickou s výzkumem. V teoretické části je cha-rakterizován pojem domácího násilí, jeho specifika, druhy a mýty. Je zde rovněž vymezena osoba pachatele a oběti. Následuje osvětlení prevence domácího násilí s uvedením ne-ziskových organizací. V závěru práce je osvětlena trestně právní a občansko právní mož-nost boje s domácím násilím, kde jsou i uvedeny oprávnění a povinnosti Policie ČR. V praktické části je proveden výzkum, který je zaměřen na informovanost příslušníků Po-licie ČR z hlediska domácího násilí. cs
dc.format 76 s. cs
dc.format.extent 1607243 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 22.05.2018
dc.subject domácí násilí cs
dc.subject Policie České republiky cs
dc.subject pachatel cs
dc.subject oběť cs
dc.subject trestný čin cs
dc.subject § 215a trestního zákona cs
dc.subject společně obývaný dům či byt cs
dc.subject domestic violence en
dc.subject Police of Czech republic en
dc.subject perpetrator en
dc.subject vietim en
dc.subject criminal act en
dc.subject § 215a of criminal lawtogether en
dc.subject living house or flat en
dc.title Domácí násilí z pohledu Policie České republiky cs
dc.title.alternative The Home Violence From the View of the Police of the Czech Republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bůžek, Antonín
dc.date.accepted 2008-06-18
dc.description.abstract-translated This essay deals with the problematics of home violence from the view of the Police of the Czech Republic. It is divided into two parts: the theoretical part and practical part with a survey. In the theoretical part there is specified the concept of the home violence, its specifications, types and myths. There is defined the person of offender and victim there as well, followed by clarification of home violence prevention and presentation of non-profit organizations. The end of the theoretical part deals with criminal law and civil-law possibilities of the struggle with the home violence, as well as competence and duties of the Police of the Czech Republic. The survey in the practical part of the essay is focused on foreknowledge in the matter of home violence among the members of the Police of the Czech Republic en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 8354
dc.date.assigned 2008-01-24
utb.result.grade D
local.subject domácí násilí cs
local.subject pachatelé domácího násilí cs
local.subject oběti domácího násilí cs
local.subject family violence en
local.subject offenders of family violence en
local.subject victims of the family violence en


Files in this item

Files Size Format View
štěrba_2008_bp.pdfBlocked 1.532Mb PDF View/Open
štěrba_2008_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
štěrba_2008_op.doc 48Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account