Možnosti rozvoje bezplatných volnočasových aktivit v Uherském Brodě

DSpace Repository

Language: English čeština 

Možnosti rozvoje bezplatných volnočasových aktivit v Uherském Brodě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hladík, Jakub
dc.contributor.author Hrabalíková, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-16T19:18:05Z
dc.date.available 2010-07-16T19:18:05Z
dc.date.issued 2008-05-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6366
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je zmapování možností rozvoje bezplatných volnočasových aktivit v Uherském Brodě, jehož příkladem může být nízkoprahové centrum. Teoretická část se zabývá sociodemografickou analýzou v rámci Komunitního plánu rozvoje sociálních slu-žeb města a vymezením základních pojmů. Druhá, praktická část práce se zaměřuje na vý-zkum v dané oblasti, na jehož výsledky navazuje projekt na vytvoření nízkoprahového cen-tra v našem městě. cs
dc.format 52 s., 2 s. pís. příloh cs
dc.format.extent 875640 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject komunitní plánování cs
dc.subject potřeby uživatelů cs
dc.subject standardy soc. služeb cs
dc.subject kontaktní práce cs
dc.subject riziková mládež cs
dc.subject obtížné životní situace cs
dc.subject nízkoprahové zařízení cs
dc.subject community planning en
dc.subject needs of users en
dc.subject standards of social services en
dc.subject contact word en
dc.subject the problematic young en
dc.subject difficult living situations en
dc.subject lowtreshold institution en
dc.title Možnosti rozvoje bezplatných volnočasových aktivit v Uherském Brodě cs
dc.title.alternative The possibilities of developing "free of charge" activities for people's free time in Uherský Brod en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vávrová, Soňa
dc.date.accepted 2008-06-19
dc.description.abstract-translated The purpose of this bachelor thesis is to map the possibilities of developing "free of char-ge" activities for people's free time in Uh. Brod, for example a lowtreshold center. The the-oretical part takes into consideration the social-demographic analysis within the community plan of the city social services development and the definition of basic ideas. The practical part of the thesis focuses on research of a given sphere and then the following project is based on the final results of building the lowtreshold center. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 7956
dc.date.assigned 2008-01-08
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
hrabalíková_2008_bp.pdfBlocked 855.1Kb PDF View/Open
hrabalíková_2008_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
hrabalíková_2008_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account