Vliv systému jakosti na podnikatelskou činnost v PKB

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv systému jakosti na podnikatelskou činnost v PKB

Show simple item record

dc.contributor.advisor Laucký, Vladimír cs
dc.contributor.author Bednaříková, Hana cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T19:21:47Z
dc.date.available 2010-07-16T19:21:47Z
dc.date.issued 2008-06-03 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6377
dc.description.abstract Cílem této práce je seznámit čtenáře s významem jakosti v historii a hlavně v dnešním tržním hospodářství. Uvádím zde strukturu normy ČSN EN ISO 9000:2001 a její bližší specifikaci, jak se do podniků implementuje, udržuje a zlepšuje za pomocí auditů, analýz, 7 nových a 7 základních nástrojů jakost. Čtenář se v této práci dočte, jaké jsou nejčastější chyby při zavádění systému managementu jakosti a jiné efektivnější systémy managementu jakosti pro podniky průmyslu komerční bezpečnosti. Jako přílohu jsem sestavila příručku jakosti s pomocí firmy Avaris, která mi poskytla potřebné informace k jejímu dotvoření. cs
dc.format 97 s., 30 s text. přílohy cs
dc.format.extent 7637606 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Quality en
dc.subject quality management system en
dc.subject quality policy en
dc.subject quality manual en
dc.subject quality objectives en
dc.subject control of quality en
dc.subject process en
dc.subject product en
dc.subject monitoring en
dc.subject measurement en
dc.subject continual improvement en
dc.subject nonconformity en
dc.subject management en
dc.subject audit en
dc.subject customers en
dc.subject communication en
dc.subject supplier en
dc.subject requirement en
dc.subject organization en
dc.subject Jakost cs
dc.subject systém managementu jakosti cs
dc.subject politika jakosti cs
dc.subject cíle jakosti cs
dc.subject příručka jakosti cs
dc.subject řízení jakosti cs
dc.subject proces cs
dc.subject produkt cs
dc.subject monitorování cs
dc.subject měření cs
dc.subject neustálé zlepšování cs
dc.subject neshoda cs
dc.subject management cs
dc.subject audit cs
dc.subject zákazníci cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject dodavatel cs
dc.subject odběratel cs
dc.subject požadavek cs
dc.subject organizace cs
dc.title Vliv systému jakosti na podnikatelskou činnost v PKB cs
dc.title.alternative Influence of quality system on business activity in commercial safety companies en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Štefka, Vladislav cs
dc.date.accepted 2008-06-25 cs
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to acquaint the reader with a quality of history and especially in today's market economy. Here are here structure standards EN ISO 9000:2001 and more specification as to the business implements, maintains and improves through audits, analyses, 7 new and 7 basic quality tools. The reader is reading this work, what are the most common mistakes in implementing the quality management system and effective quality management systems for businesses commercial security industry. As I draw up a handbook annexed quality with the help of the company Avaris, which gave me the necessary information to its completion. en
dc.description.department Ústav elektrotechniky a měření cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/93 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 9471
dc.date.assigned 2008-02-22 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
bednaříková_2008_bp.pdf 7.283Mb PDF View/Open
bednaříková_2008_vp.doc 286.5Kb Microsoft Word View/Open
bednaříková_2008_op.doc 288Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account